Hristos revine ca protector și răzbunător al copiilor Săi

Şi Dumnezeu nu va face dreptate aleşilor Lui, care strigă zi şi noapte către El, măcar că zăboveşte faţă de ei? (Luca 18:7)

În această perioadă, când o mare lumină străluceşte din Cuvântul lui Dumnezeu, făcând ca tainele întunericului să fie clare ca ziua, este timpul milei, al speranţei, al bucuriei şi al asigurării pentru toţi aceia care vor beneficia de acestea, pentru aceia care îşi vor deschide mintea şi inima în faţa razelor strălucitoare ale Soarelui Neprihănirii. (…)

În toate colţurile lumii sunt cercetători sârguincioşi ai cuvântului profeţiei, care obţin tot mai multă lumină din cercetarea Scripturilor. Acest lucru este adevărat pentru toate naţiunile, toate neamurile, pentru toţi oamenii. Aceştia vor veni din cele mai mari rătăciri şi vor lua locul acelora care au avut ocazii şi privilegii, dar nu le-au preţuit. (…) Noi facem acum alegerea şi în curând se va face deosebirea între cei ce îi servesc lui Dumnezeu şi cei ce nu-l servesc. (…)

Din timp în timp, Domnul Şi-a făcut cunoscut felul Său de a lucra. (…) Şi, când a venit o criză, El S-a descoperit pe Sine şi S-a opus lucrărilor şi planurilor lui Satana. El a îngăduit adesea ca naţiuni, familii şi persoane să ajungă în criză, pentru ca intervenţia Sa să poată fi reţinută, marcată. Apoi, El lasă să se facă cunoscut că există un Dumnezeu în Israel care îşi va susţine şi reabilita poporul.

Când sfidarea Legii lui Iehova va fi aproape universală, când poporul Său va fi apăsat de necazuri din partea semenilor lor, Dumnezeu va interveni. Rugăciunile arzătoare ale poporului Său vor primi răspuns, căci Lui îi place ca poporul Lui să-L caute cu toată inima şi să depindă de El ca Eliberator al lui. El va fi căutat ca să facă aceste lucruri pentru poporul Său. (…) Făgăduinţa este că Dumnezeu„va face dreptate aleşilor Lui, care strigă zi şi noapte către El”. (General Conference Bulletin, 1 ianuarie 1900)

Ellen White
Ellen White
Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor