Fiți gata!

Adu-ţi aminte dar cum ai primit şi auzit! Ţine şi pocăieşte-te! Dacă nu veghezi, voi veni ca un hoţ şi nu vei şti in care ceas voi veni peste tine. (Apocalipsa 3:3)

„Adu-ţi aminte dar cum ai primit şi auzit! Ţine şi pocăieşte-te!” Aceia care s-au născut din nou îşi aduc aminte cu câtă bucurie şi fericire au primit lumina cerului şi cât de nerăbdători erau să vorbească tuturor despre fericirea lor. (…)

„Ţine” nu înseamnă să te ţii strâns de păcatele tale, ci de mângâierea, de credinţa şi de speranţa pe care ţi le-a dat Dumnezeu în Cuvântul Său. Niciodată să nu te descurajezi. Un om descurajat nu poate face nimic. Satana caută să te descurajeze, spunându-ţi că nu este de niciun folos să-l slujeşti lui Dumnezeu, că nu merită, aşa că tot atât de bine ai putea să te bucuri de plăcerile şi de desfrâul din această lume. Dar „ce ar folosi unui om să câştige toată lumea, dacă şi-ar pierde sufletul?” (Matei 16:26). Tu poţi avea plăcerile lumii cu preţul lumii viitoare, dar îţi poţi permite să plăteşti un asemenea preţ? Noi trebuie să ne ţinem strâns de Hristos, să trăim după toată lumina pe care am primit-o din cer. De ce? Pentru că Dumnezeu doreşte ca noi să pricepem adevărul veşnic şi să acţionăm ca ajutoare ale Sale, spre a transmite lumina acelora care nu cunosc iubirea Lui. Când te predai pe tine însuţi lui Hristos, faci un legământ în prezenţa Tatălui, a Fiului şi a Duhului Sfânt, cele trei persoane ale Dumnezeirii. „Ţine” de acest legământ! (…)

Vrăjmaşul nu poate niciodată să-l smulgă din mâna lui Hristos pe acela care se încrede în mod absolut în făgăduinţele Sale. Dacă sufletul este încrezător şi lucrează în deplină ascultare, atunci mintea este sensibilă la influenţa divină şi lumina lui Dumnezeu străluceşte înăuntru, înlesnindu-i înţelegerea. Ce privilegiu avem în Hristos Isus! (Manuscript 92,1901)

Noi trebuie să veghem cu multă atenţie în vederea revenirii Domnului. (…) Fiecare clipă trebuie folosită în mod conştiincios. „Dar cine va răbda până la sfârşit va fi mântuit” (Matei 10:22). (Review and Herald, 3 februarie 1903)

Ellen White
Ellen White
Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor