Și răsplata Sa este cu El

lată, Eu vin curând şi răsplata Mea este cu Mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. (Apocalipsa 22:12)

Lucrarea noastră aici, pe pământ, se va încheia curând şi fiecare om va primi răsplata după faptele lui. Mi-a fost arătată răsplata sfinţilor, moştenirea nemuritoare, şi am văzut că aceia care au suferit cel mai mult din pricina adevărului nu vor gândi că au avut o viaţă grea, ci vor socoti că cerul este destul de ieftin. (Mărturii, vol. 1, p. 381)

Fiecare zi poartă povara ei, a raportului datoriilor neîmplinite, a neglijenţei, a egoismului, a înşelăciunii, a fraudei, a vicleniei. Ce cantitate de fapte reiese acumulează pentru judecata finală! Când Hristos va veni, (…) câte lucruri vor fi descoperite atunci! (Mărturii, vol. 2, p. 160)

Fiecare acţiune bună şi fiecare acţiune rea, precum şi influenţa lor asupra altora, sunt urmărite de Cercetătorul inimilor, de Cel căruia li este descoperită orice taină. Iar răsplata va fi după motivele care au inspirat sau determinat acţiunile. (Mărturii, vol. 2, p. 520)

Venirea lui Hristos este aproape şi iminentă. Timpul de lucrat este foarte scurt, iar bărbaţi şi femei pier. (…) Avem nevoie de puterea transformatoare a lui Dumnezeu, care să ne ia în stăpânire, pentru a putea înţelege nevoile unei lumi care piere. Solia mea pentru tine este: „Pregăteşte-te, fii gata să-L întâmpini pe Domnul! Pregăteşte-ţi candela şi lasă ca lumina adevărului să strălucească la drumuri şi la garduri! Lumea trebuie avertizată cu privire la sfârşitul apropiat al tuturor lucrurilor. (…)

Avem nevoie de prezenţa Duhului Sfânt al lui Dumnezeu pentru ca inimile noastre să fie înmuiate şi ca să nu aducem în lucrare un spirit aspru. Mă rog ca Duhul Sfânt să ia pe deplin în stăpânire inimile noastre. Să ne comportăm ca nişte copii ai lui Dumnezeu care caută sfat la El, gata să aducă la îndeplinire planurile Sale, ori de câte ori sunt prezentate. Dumnezeu va fi glorificat prin astfel de oameni, şi aceia care vor vedea zelul nostru vor spune: „Amin, amin!” (Mărturii, vol. 9, p. 105-108)

Ellen White
Ellen White
Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor