Să trăim în dreptate și evlavie

Să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie, aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor, Isus Hristos. (Tit 2:12,13)

Mă rog ca inimile noastre să fie profund impresionate de importanţa trăirii unei vieţi sfinte, aşa încât lumea să cunoască că am fost cu Isus şi că am învăţat de la El. Valoarea creştină nu depinde de talente strălucite, puteri minunate, ci de o inimă curată, o inimă curăţită şi purificată, care reflectă chipul divin. Prezenţa Lui, a Aceluia care Şi-a dat viaţa pentru noi, este cea care face ca sufletul să fie frumos. (…) Oamenii rugăciunii sunt oamenii care au putere. (…)

Nu permite ca fleacurile să-ţi consume timpul şi atenţia. Hrăneşte-ţi mintea cu temele grandioase din Cuvântul lui Dumnezeu. Studierea acestor teme îţi va da putere ca să poţi trece prin încercările şi greutăţile zilelor din urmă şi te va aduce acolo unde vei umbla cu Hristos, îmbrăcat în alb, pentru că eşti vrednic. În Cuvântul lui Dumnezeu, dacă îl studiem şi dacă ne supunem lui, avem un ghid spiritual şi un îndrumător, prin care cele mai rele forme ale răului din noi înşine pot fi aduse la ascultare de Legea Lui. Dacă am permite ca învăţăturile din Cuvânt să ne controleze viaţa, dacă mintea şi inima ar fi aduse sub puterea Lui constrângătoare, relele ce există acum în comunităţi şi în familii nu şi-ar mai găsi locul. Asupra familiilor celor convertiţi vor coborî cele mai curate binecuvântări şi din aceste familii se va răspândi o influenţă care va face ca poporul lui Dumnezeu să fie o putere de partea adevărului. (…)

Acum este timpul de a veghea şi de a te ruga, de a da la o parte orice fel de mândrie şi de egoism. Momentele preţioase, ce sunt în prezent mai mult decât irosite de mulţi, trebuie petrecute în meditaţie şi rugăciune. (…)

Ellen White
Ellen White
Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor