Fii înțelept și veghează în vederea rugăciunii

Sfârşitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiţi înţelepţi dar şi vegheaţi in vederea rugăciunii! (1 Petru 4:7)

îndemnul adresat poporului Israel de astăzi este: „Sfârşitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiţi înţelepţi dar şi vegheaţi în vederea rugăciunii!” „Sfătuieşte, de asemenea, pe tineri să fie cumpătaţi şi dă-te pe tine însuţi pildă de fapte bune în toate privinţele! Iar, în învăţătură, dă dovadă de curăţie, de vrednicie, de vorbire sănătoasă şi fără cusur, ca potrivnicul să rămână de ruşine şi să nu poată să spună nimic rău de noi! Sfătuieşte pe robi să fie supuşi stăpânilor lor, să le fie pe plac în toate lucrurile, să nu le întoarcă vorba, să nu fure nimic, ci totdeauna să dea dovadă de o desăvârşită credincioşie, ca să facă în totul cinste învăţăturii lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru” (Tit 2:6-10). Împotriviţi-vă vrăjmaşului, să nu fiţi înşelaţi de ispitele şi atracţiile lui măgulitoare. Este lucrarea agentului uman aceea de a fi tare, nu prin propria lui forţă mărginită, ci prin puterea Domnului. (…)

Domnul Hristosa spus: „Fără Mine nu puteţi face nimic.” Hotărârile pe care le poţi lua prin puterea ta mărginită vor fi asemenea unor funii de nisip; dar, dacă te rogi cu sinceritate, predându-te trup şi suflet lui Dumnezeu, dacă îmbraci toată armura lui Dumnezeu şi îţi deschizi sufletul faţă de neprihănirea lui Hristos, numai aşa, prin neprihănirea lui Hristos, vei fi în stare să te împotriveşti şiretlicurilor Diavolului. Lucrarea fiecărui suflet este aceea de a rezista vrăjmaşului prin puterea Domnului Isus Hristos, iar făgăduinţa este că Diavolul va fugi de la noi. Dar toţi trebuie să-şi dea seama că sunt în primejdie şi că nu este nicio siguranţă dacă ei nu se supun condiţiilor cuprinse în text. Domnul spune: „Apropiaţi-vă de Dumnezeu.” Cum? Printr-o examinare tainică, serioasă a inimii; printr-o dependenţă asemenea unui copilaş, sinceră şi umilă faţă de Dumnezeu, făcând cunoscută lui Dumnezeu slăbiciunea noastră; şi prin mărturisirea păcatelor. În acest fel, ne apropiem de Dumnezeu şi El Se va apropia de noi. (Youth’s Instructor, 8 februarie 1894)

Ellen White
Ellen White
Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor