Acum este timpul sigilării

Nu vătămaţi pământul, nici marea, nici copacii până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru! (Apocalipsa 7:3)

Satana foloseşte acum orice vicleşug, în acest timp al sigilării, pentru a abate mintea poporului lui Dumnezeu de la adevărul prezent şi pentru a-l duce în rătăcire. Am văzut un acoperământ pe care Dumnezeu l-a întins asupra poporului Său, pentru a-l păzi în timp de strâmtorare, şi orice suflet care s-a hotărât de partea adevărului şi are inima curată trebuie să intre sub acoperământul Celui Atotputernic. Satana ştie aceasta şi este la lucru cu mare putere, pentru a ţine mintea a cât mai multor oameni cu putinţă în nesiguranţă şi nestatornicie faţă de adevăr. (…) Am văzut că Satana este la lucru (…) pentru a abate, a înşela şi a îndepărta pe poporul lui Dumnezeu, chiar acum, în acest timp al sigilării. Am văzut că unii nu stăteau hotărât pentru adevărul prezent. Genunchii le tremurau şi picioarele le alunecau pentru că nu erau bine fixate în adevăr.

Satana caută pe toate căile să-i ţină în această stare, până ce va trece sigilarea şi până ce acoperământul lui Dumnezeu va fi întins asupra poporului lui Dumnezeu, iar el va fi lăsat fără un adăpost în faţa mâniei arzătoare a lui Dumnezeu, în timpul celor şapte plăgi de pe urmă. (Scrieri timpurii, p. 21-23)

Noi suntem aduşi din întunericul acestei lumi la lumina cea minunată a lui Dumnezeu. Dacă privim chipul lui Dumnezeu, dacă sufletele noastre sunt curăţite de orice pervertire, sigiliul lui Dumnezeu va fi aşezat pe frunţile noastre şi vom fi pregătiţi pentru scenele finale ale istoriei acestui pământ. Dar nu avem timp de pierdut. Cu cât studiem mai mult viaţa lui Isus cu dorinţa de a învăţa, cu atât devenim mai asemenea lui Hristos. (Letter 135,1897)

Timpul sigilării este foarte scurt şi curând el se va sfârşi. Acum este momentul, cât timp cei patru îngeri ţin cele patru vânturi, să ne asigurăm chemarea şi alegerea. (Scrieri timpurii, p. 58)

Ellen White
Ellen White
Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor