Experiența noastră va ajunge în veșnicie

Acum vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos, dar atunci vom vedea faţă în faţă. Acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaşte deplin, aşa cum am fost şi eu cunoscut pe deplin. (1 Corinteni 13:12)

Viaţa noastră de muncă aici este o pregătire pentru viaţa veşnică. Educaţia începută aici nu se va definitiva în viaţa aceasta; ea va continua în cursul veşniciei, progresând permanent, neterminându-se niciodată, înţelepciunea şi iubirea lui Dumnezeu se vor descoperi tot mai mult, tot mai deplin în planul de mântuire. Conducându-i pe copiii Săi la izvoarele apelor vii, Mântuitorul va dărui comori bogate de cunoştinţe. Şi, zi după zi, lucrările minunate ale lui Dumnezeu, dovezile puterii Lui date prin crearea şi susţinerea universului se vor deschide înaintea minţii într-o nouă frumuseţe. În lumina care străluceşte de la tron, tainele vor dispărea şi sufletul va fi uimit de simplitatea lucrurilor care înainte nu puteau fi înţelese. Acum vedem ca prin oglindă, în chip întunecat, dar atunci vom vedea faţă către faţă; acum cunoaştem în parte, dar atunci vom cunoaşte aşa cum suntem cunoscuţi. (Divina vindecare, p. 466)

Gândiţi-vă ce va însemna să studiaţi, în decursul veacurilor veşnice, sub instruirea personală a Domnului Hristos! în mijlocul conflictelor şi ispitelor prezente, în această zi a încercării noastre, noi trebuie să ne formăm caractere care să ne pregătească pentru o viaţă care se măsoară cu viaţa lui Dumnezeu. (Letter 264,1903)

Noi trebuie să avem ochii îndreptaţi numai spre slava lui Dumnezeu şi astfel să creştem în har şi în cunoaşterea Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos. Cu cât vom căuta mai arzător şi mai conştiincios înţelepciunea divină, cu atât vom fi mai ferm fixaţi în adevăr. (Youth’s Instructor, 28 iunie 1894)

Privind la Hristos, vorbind cu El, privind frumuseţea caracterului Său, ajungem să fim schimbaţi. Schimbaţi din slavă în slavă. Şi ce este slava? Caracterul – şi el ajunge schimbat din caracter în caracter. Astfel noi vedem că are loc o lucrare de purificare continuă atunci când privim la Isus. (Manuscript 10,1894)

Ellen White
Ellen White
Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor