Trebuie să privim continuu la Isus

Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre. (Evrei 12:2)

Mulţi tineri sunt nemulţumiţi pentru că nu au capacitatea de a face o lucrare amplă şi râvnesc la talentele prin care să facă unele lucruri extraordinare; dar, în timp ce îşi petrec timpul în dorinţe deşarte, fac din viaţa lor un eşec. Ei trec cu vederea ocaziile pe care ar fi putut să le dezvolte prin fapte de iubire pe calea vieţii pe care se află picioarele lor. (…)

O, dacă aţi lua acum în considerare lucrurile făcute ca să vă dea pace şi să vă consacre sentimentele, gândurile, timpul şi slujirea lui Hristos! Satana îşi concentrează toate energiile pentru a va supune voinţa voinţei lui, ca să facă din voi agenţii săi, în opoziţie cu planurile Domnului Hristos, ca să refuzaţi domnia lui Isus peste vol. Deşi ştim că „atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică”, Satana va căuta să vă îndepărteze de Hristos, ca să deveniţi un instrument în atragerea şi a altora departe de Hristos şi, în felul acesta, să zădărnicească planurile lui Dumnezeu. El este tatăl minciunii şi el vântură o plasă a lipsei de adevăr în care vă leagă cu funiile minciunii în serviciul său. Cu cât sunteţi mai inteligenţi, cu atât mai atractivi şi cu atât va lucra el mai din greu pentru a vă convinge să vă aşezaţi talentele la picioarele lui şi să-l ajuţi să-şi realizeze scopurile în ademenirea şi a altora de a veni sub steagul său cel negru. Dacă el poate cel puţin să vă ţină mintea orbită, atunci categoric că vi-o va ţine. Pavel întreabă: „O, galateni nechibzuiţi! Cine v-a fermecat ca să nu ascultaţi adevărul?” (Galateni 3:1). Satana este vrăjitorul şi el a acţionat ca Hristos să fie dat afară din suflet, pentru ca el să fie întronat acolo.

Vă implor, fii şi fiice, să o rupeţi cu orbirea celui rău! Fugiţi la Isus, refugiul vostru, şi prindeţi-vă bine de viaţa veşnică. (Youth’s Instructor, 2 martie 1893)

Fiţi hotărâţi zilnic să rămâneţi aproape de Dumnezeu, privind la Isus, Autorul şi Desăvârşitorul credinţei voastre. (Youth’s Instructor, 19 iulie 1894)

Ellen White
Ellen White
Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor