Atingerea staturii plinătății lui Hristos

Până vom ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos. (Efeseni 4:13)

Pe măsură ce faci progrese în viaţa de creştin, vei creşte constant până la statura plinătăţii lui Hristos. În experienţa ta, vei dovedi care este lărgimea şi lăţimea, adâncimea şi înălţimea iubirii lui Dumnezeu, care întrece orice cunoştinţă. Îţi vei simţi nevrednicia. Nu vei avea nicio înclinaţie să pretinzi perfecţiunea propriului caracter, ci doar pe aceea de a înălţa perfecţiunea Răscumpărătorului tău. Cu cât este mai profundă şi mai bogată experienţa ta în cunoaşterea lui Isus, cu atât mai umilă va fi părerea ta despre tine. (…)

A-L iubi pe Dumnezeu cu toată puterea şi pe aproapele ca pe tine însuţi înseamnă adevărata sfinţire. Convertirea biblică va duce la o acţiune constantă şi durabilă, ce va fi liberă de orice egoism, de orice înălţare de sine şi de toate pretenţiile lăudăroase de sfinţenie. Dacă eşti în adevăr convertit la Dumnezeu, vei exercita o puternică şi elocventă influenţă de partea adevărului. O cunoaştere inteligentă a ceea ce înseamnă a fi creştin te va face o binecuvântare oriunde vei merge. Chiar dacă ai unul, doi sau cinci talanţi, toţi vor fi devotaţi slujirii Lui, a Aceluia care ţi i-a încredinţat. (…)

Dumnezeu nu doreşte ca lumina ta să lumineze în aşa fel încât cuvintele sau faptele tale bune să îndrepte laudele oamenilorîn direcţia persoanei tale, ci Autorul a tot binele să fie slăvit şi înălţat. Isus, în viaţa Sa, le-a dat oamenilor un model de caracter. Cât de puţină putere a avut lumea asupra Lui, de a-L modela în armonie cu standardul ei! Toată influenţa ei a fost înlăturată. (Review and Herald, 16 octombrie 1888)

Nu poţi sta pe loc; tu trebuie fie să avansezi, fie să regresezi. (…) Acolo unde este sănătate spirituală este şi dezvoltare. Copilul lui Dumnezeu creşte până la plinătatea staturii de bărbat şi femeie în Hristos. Nu există limite în dezvoltarea lui. (Mărturii, vol. 5, p. 264-265)

Ellen White
Ellen White
Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video