Luați toată armura lui Dumnezeu

De aceea, luaţi toată armura lui Dumnezeu ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea şi să rămâneţi în picioare după ce veţi fi biruit totul. (Efeseni 6:13)

Haideţi ca, în orice împrejurare, să nu ne pierdem încrederea în Isus Hristos. El trebuie să fie totul pentru noi – primul, ultimul şi supremul în toate. Apoi să ne educăm limba pentru a-l aduce laude, nu numai atunci când suntem veseli şi bucuroşi, ci întotdeauna.

Să avem inima permanent plină de promisiunile preţioase ale lui Dumnezeu, ca să rostim cuvinte care să fie de mângâiere şi întărire pentru alţii. În acest fel putem învăţa limbajul îngerilor cerului, care, dacă suntem credincioşi, vor fi tovarăşii noştri în decursul veacurilor veşniciei. Noi trebuie să facem zilnic progrese în atingerea desăvârşirii caracterului şi acest lucru îl vom face, cu siguranţă, dacă vom persevera înainte, spre ţinta premiului chemării noastre în Isus Hristos. Să nu vorbim despre puterea cea mare a lui Satana, ci despre puterea cea mare a lui Dumnezeu. (…)

Două puteri se luptă asiduu în fiecare suflet pentru a câştiga. Necredinţa îşi pune în mişcare forţele, conduse de Satana, pentru a ne deconecta de Sursa puterii noastre. Credinţa îşi pune şi ea forţele în mişcare, conduse de Hristos, Autorul şi Desăvârşitorul credinţei noastre. Ceas după ceas, în faţa universului ceresc, conflictul acesta merge înainte. Este o luptă corp la corp şi marea întrebare este cine va obţine supremaţia. La această întrebare trebuie să răspundă fiecare în dreptul lui. În acest război, fiecare om trebuie să ia parte, luptând într-o tabără sau alta. De acest conflict nu poate fi nimeni scutit. (…) Suntem somaţi să ne pregătim pentru acest conflict. „Întăriţi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui. Îmbrăcaţi-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept împotriva uneltirilor Diavolului.” Avertizarea este repetată: „De aceea, luaţi toată armura lui Dumnezeu ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea şi să rămâneţi în picioare după ce veţi fi biruit totul.”

El, (…) căruia l-a fost dată toată puterea în cer şi pe pământ, le va veni în ajutor acelora care se încred în El” (Youth’s Instructor, 10 ianuarie 1901)

Ellen White
Ellen White
Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor