Desțelenește ogorul părăginit

Semănaţi potrivit cu neprihănirea şi veţi secera potrivit cu îndurarea. Desţeleniţi-vă un ogor nou! Este vremea să căutaţi pe Domnul, ca să vină şi să ploaie mântuire. (Osea 10:12)

Principiile adevărului trebuie să fie întreţesute în caracterul şi viaţa noastră. Ar trebui să ne bucurăm de orice rază de lumină ce cade pe calea noastră şi să trăim în conformitate cu cerinţele lui Dumnezeu. Ar trebui să creştem din punct de vedere spiritual. Noi pierdem o mare parte din binecuvântări… pentru că nu facem paşi de înaintare în viaţa de creştin. (…)

Membrii bisericii lui Hristos trebuie să adune razele divine de lumină de la Domnul Isus şi să le reflecte asupra altora, lăsând în această lume o urmă strălucitoare îndreptată spre ceruri. Ei trebuie să fie asemenea fecioarelor înţelepte, având candelele pregătite şi aprinse, reprezentând caracterul lui Hristos în lume. Nu trebuie să ne mulţumim cu nimic mai puţin decât acest lucru. Să nu ne mulţumim cu propria neprihănire şi împăcaţi fără o profundă acţiune a Duhului lui Dumnezeu.

Domnul Hristos spune: „Fără Mine nu puteţi face nimic.” Această neputinţă semnificativă de a face ceva, atât de vizibilă în activitatea multora (…), ne alarmează, deoarece ştim că aceasta este o dovadă a faptului că ei n-au simţit puterea de convertire a Domnului Hristos lucrând în inimile lor. Dacă priviţi din vârf la ramura mai de jos a lucrării lor, nu veţi găsi nimic altceva decât frunziş. Dumnezeu doreşte ca noi să atingem un standard mai înalt. Nu este voinţa Sa ca noi să avem aşa sărăcie de spiritualitate. (…)

Îmi amintesc de o vizită în lowa, când era la începutul colonizării acestui stat, şi am văzut atunci fermieri desţelenind pământul. Am reţinut că ei aveau atelaje puternice şi făceau eforturi teribile pentru a face brazde adânci, dar muncitorii căpătau tărie şi muşchi prin folosirea puterilor lor fizice. Faptul de a intra în câmpuri noi îi va face pe tinerii noştri puternici, desţelenind pământul nelucrat al inimilor oamenilor. Această lucrare îi va apropia de Dumnezeu. (…) Ei vor câştiga eficienţă şi iscusinţă prin stăpânirea dificultăţilor şi biruirea obstacolelor. (Review and Herald, 8 octombrie 1889)

Ellen White
Ellen White
Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor