Viața noastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu, prin botez

Căci voi aţi murit, şi viaţa voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. (Coloseni 3:3)

O mare responsabilitate apasă asupra acelora care au fost botezaţi în numele Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt. Căutaţi să înţelegeţi semnificaţia cuvintelor: „Căci voi aţi murit, şi viaţa voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu.” În noua viaţă în care aţi intrat v-aţi legat să reprezentaţi viaţa lui Hristos, îmbrăcându-vă cu omul cel nou, „care se înnoieşte spre cunoştinţă, după chipul Celui ce l-a făcut” (Coloseni 3:10). „Astfel dar, ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi preaiubiţi, îmbrăcaţi-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândeţe, cu îndelungă răbdare. Îngăduiţi-vă unii pe alţii şi, dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertaţi-vă unul pe altul… Îmbrăcaţi-vă cu dragostea, care este legătura desăvârşirii. Pacea lui Hristos, la care aţi fost chemaţi ca să alcătuiţi un singur trup, să stăpânească în inimile voastre şi fiţi recunoscători” (Coloseni 3:12,15).

Viaţa cea veche, viaţă de păcat, este moartă; s-a intrat într-o nouă viaţă cu Hristos, prin legământul botezului. Practicaţi virtuţile caracterului Mântuitorului. Lăsaţi ca înţelepciunea Lui să locuiască în voi, în toată bogăţia cunoştinţei ei. „Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră. Şi orice faceţi, cu cuvântul sau cu fapta, să faceţi totul în Numele Domnului Isusşi mulţumiţi, prin El, lui Dumnezeu Tatăl” (Coloseni 3:16,17). (…) Păcatele ce erau practicate înainte de convertire trebuie să fie părăsite odată cu omul cel vechi. Omul cel nou în Isus Hristos trebuie îmbrăcat cu… „bunătate, cu smerenie, cu blândeţe, cu îndelungă răbdare.” (Letter 32,1907)

Aceia care în spiritul şi iubirea lui Isus vor deveni una cu El vor fi într-o strânsă comuniune unul cu altul, legaţi cu firele de mătase ale iubirii. (…) „Toţi sunteţi fraţi”, acesta va fi sentimentul fiecărui copil al credinţei. (…) Toţi vor fi una în Hristos. (Manuscript 28,1897)

Ellen White
Ellen White
Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor