Rămânem în El și El în noi

Cine mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu rămâne în Mine, şi Eu rămân în el. (Ioan 6:56)

Contemplarea Cuvântului lui Dumnezeu ne va face înţelepţi spre mântuire; cunoaşterea acestui Cuvânt ne va asigura atât fericirea, cât şi succesul în desăvârşirea caracterului creştin.

Toţi aceia care în credinţă primesc Cuvântul lui Dumnezeu vor fi împlinitori ai acestui Cuvânt. Mintea lor va fi îmbogăţită printr-o cunoaştere adevărată, pe care Domnul Hristos o reprezintă ca mâncând trupul şi bând sângele Lui. Şi în timp ce trăiesc adevărul, ei le prezintă şi altora Cuvântul vieţii. Astfel, ei devin o influenţă printre influenţe, o mireasmă de la viaţă spre viaţă.

Domnul Hristos a spus: „Duhul este acela care dă viaţă, carnea nu foloseşte la nimic; cuvintele pe care vi le-am spus Eu sunt duh şi viaţă.” „Cine mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu rămâne în Mine, şi Eu rămân în el. După cum Tatăl, care este viu, M-a trimis pe Mine şi Eu trăiesc prin Tatăl, tot aşa cine Mă mănâncă pe Mine va trăi şi el prin Mine. Astfel este pâinea care s-a pogorât din cer…” (Ioan 6:63,56-58). Satana va face tot ce poate pentru a satisface pofta de hrană care nu aparţine cunoaşterii singurului Dumnezeu adevărat şi a lui Isus Hristos, pe care El L-a trimis. Aceia care păstrează trăsăturile grosolane de caracter, care continuă să manifeste defecte omeneşti în cuvintele şi în atitudinile lor dau mărturie despre faptul că ei nu mănâncă trupul şi nu beau sângele Fiului lui Dumnezeu. (Youth’s Instructor, 8 decembrie 1898)

Cuvântul lui Dumnezeu care locuieşte în inimă este acela care va dezvolta facultăţile spirituale. (…)

Isus i-a iubit pe oameni şi a luat toate măsurile ca sufletul răscumpărat cu sânge să aibă o naştere din nou, o viaţă nouă, care-şi are originea în propria Sa viaţă. (…) „Cine are pe Fiul are viaţa; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viaţa” (1 Ioan 5:12). Aceia care cred în Hristos îl au pe El ca sursă a puterii şi a caracterului lor. (Youth’s Instructor, 10 ianuarie 1895)

Ellen White
Ellen White
Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor