Una cu Hristos

Eu le-am dat slava pe care Mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei să fie una, cum şi Noi suntem una. (Ioan 17:22)

În aceste cuvinte, noi avem cea mai convingătoare dovadă a faptului că unitatea, bunătatea şi iubirea vor exista printre aceia care sunt într-ade-văr creştini. Răscumpărătorul lumii este înălţat şi glorificat în caracterul tuturor acelora care cred. (…) Ce extraordinare consecinţe pentru lume decurg din unitatea acelora care pretind a fi creştini, care susţin că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu. (Youth’s Instructor, 2 august 1894)

„Emanuel, Dumnezeu cu noi.” Aceasta înseamnă totul pentru noi. Ce temelie largă aşază aceasta pentru credinţa noastră! Ce speranţă plină de nemurire aşază ea înaintea sufletului credincios! Dumnezeu cu noi în Hristos Isus, pentru a ne însoţi la fiecare pas al călătoriei spre ceruri! Duhul Sfânt cu noi ca Mângâietor, ca o călăuză în nedumeririle noastre, care să ne aline durerile şi să ne ocrotească în ispite! „O, adâncul bogăţiei, înţelepciunii şi ştiinţei lui Dumnezeu!” (Romani 11:33). (…) Cultivaţi iubirea, smulgeţi din rădăcină suspiciunea, invidia, gelozia, gândirea şi vorbirea de rău! Strângeţi-vă laolaltă, lucraţi ca un singur om! Fiţi în pace între voi!

Vă rog, în numele lui Isus din Nazaret, îndepărtaţi orice mândrie spirituală şi iubire de supremaţie! Deveniţi asemenea copiilor dacă vreţi ca atunci când lupta se va sfârşi să deveniţi membri ai familiei regale, copii ai împăratului ceresc. Citiţi Ioan 17 mereu şi mereu. Această rugăciune a Mântuitorului nostru adresată Tatălui în favoarea ucenicilor Săi merită să fie repetată în viaţa de zi cu zi. Aceasta îi va ridica pe oamenii căzuţi. Căci Domnul a făgăduit că, dacă păstrăm această unitate, Dumnezeu ne va iubi aşa cum a iubit pe Fiul Său; păcătosul va fi salvat, iar Dumnezeu va fi veşnic glorificat.

Îngerii şi arhanghelii se minunează de acest mare plan al mântuirii. Ei admiră şi îi iubesc pe Tatăl şi pe Fiul, în timp ce privesc mila şi iubirea lui Dumnezeu. (Letter 31,1892)

Ellen White
Ellen White
Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor