Să aducem roadele iubirii frățești

Dacă aduceţi mult rod, prin aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit şi voi veţi fi astfel ucenicii Mei. (Ioan 15:8)

Unirea dintre Hristos şi poporul Său trebuie să fie vie, reală şi unică, asemănându-se cu unirea ce există între Tatăl şi Fiul. Această unire este rodul locuirii lăuntrice a Duhului Sfânt. Toţi adevăraţii copii ai lui Dumnezeu vor face cunoscută lumii unirea lor cu Hristos şi cu fraţii lor. Aceia în ale căror inimi locuieşte Hristos vor aduce roade ale iubirii frăţeşti. Ei îşi vor da seama că sunt datori, ca membri ai familiei lui Dumnezeu, să cultive, să nutrească şi să perpetueze iubirea şi comuniunea creştină, în spirit, cuvinte şi acţiune.

A fi copii ai lui Dumnezeu, membri ai familiei regale, înseamnă mai mult decât presupun mulţi. Aceia care sunt socotiţi de Dumnezeu ca fiind copii ai Săi vor manifesta, unii pentru alţii, o iubire asemenea iubirii lui Hristos. Ei vor trăi şi vor lucra pentru un scop – reprezentarea potrivită a Domnului Hristos în faţa lumii. Prin iubirea şi unitatea lor, ei vor arăta lumii că au acreditarea divină. Prin nobleţea iubirii şi a renunţării de sine, ei le vor arăta celor din jurul lor că sunt urmaşi credincioşi ai Mântuitorului. „Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei: dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii” (Ioan 13:35). (…)

Cea mai puternică dovadă pe care un om o poate da lumii că el a fost născut din nou şi că este un om nou în Isus Hristos este manifestarea iubirii pentru fraţii săi, făcând fapte asemenea lui Hristos. Aceasta este mărturia cea mai minunată ce poate fi dată în favoarea creştinismului şi abordarea care va câştiga suflete pentru adevăr. (…)

Hristos îi aduce pe toţi adevăraţii credincioşi într-o completă unitate cu Sine, chiar acea unitate care există între El şi Tatăl Său. Adevăraţii copii ai lui Dumnezeu sunt legaţi unii de alţii şi legaţi de Mântuitorul lor. Ei sunt una cu Hristos în Dumnezeu. (General Conference Bulletin, 1 iulie 1900)

Ellen White
Ellen White
Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor