Dumnezeu ne curățește pentru a deveni mai roditori

Pe orice mlâdiţă care este în Mine şi n-aduce rod, El o taie, şi pe orice miădiţă care aduce rod o curăţă, ca să aducă şi mai mult rod. (Ioan 15:2)

Aceia care vor umbla pe urmele Răscumpărătorului lor, stăpâniţi de spiritul sacrificiului de sine, vor avea gândul lui Hristos reflectat în mintea lor. Curăţia şi iubirea lui Hristos vor străluci în caracterul şi în viaţa lor de fiecare zi, în timp ce blândeţea şi adevărul îi vor călăuzi. Fiecare ramură roditoare este curăţată, ca să aducă şi mai mult rod. Chiar şi cele mai roditoare ramuri pot să etaleze prea mult frunziş şi să apară aşa cum, de fapt, nu sunt în realitate. Urmaşii Domnului Hristos pot să lucreze ceva pentru Domnul şi totuşi să nu facă nici pe jumătate din ceea ce ar fi putut face. Atunci El îi curăţă, pentru că cele lumeşti, îngăduinţa de sine şi mândria ies la suprafaţă în viaţa lor. Gospodarul taie şi înlătură surplusul de mlădiţe al viei, (…) făcând-o astfel mult mai roditoare. Aceste lucruri care împiedică şi care cresc defectuos trebuie să fie tăiate şi îndepărtate, pentru a face loc razelor vindecătoare ale Soarelui Neprihănirii. (…)

Mulţi înţeleg greşit scopul pentru care au fost creaţi. Ei au fost creaţi pentru binecuvântarea omenirii şi spre slava lui Dumnezeu, mai degrabă decât pentru a bucura şi glorifica eul. Dumnezeu îl curăţă în mod continuu pe poporul Său, tăind ce este prea mult, întinzând crengile, pentru ca ele să aducă roade spre slava Sa şi să nu se producă numai frunze. Dumnezeu ne curăţă prin necazuri, prin dezamăgiri şi suferinţe, pentru ca trăsăturile de caracter puternic pervertite să poată fi slăbite şi ca trăsăturile mai bune să aibă şansa de a se dezvolta. Idolii trebuie să fie abandonaţi, conştiinţa trebuie să fie mult mai sensibilă, gândurile inimii trebuie să fie mult mai spirituale şi întreg caracterul trebuie să devină armonios. (Mărturii, vol. 4, p. 354)

Locuind în Hristos, putem avea blândeţea Lui, parfumul Lui, lumina Lui. (…) El străluceşte în inimile noastre. Lumina Sa din inimile noastre străluceşte pe feţele noastre. Privind la frumuseţea şi slava lui Hristos, noi ne schimbăm după chipul Său. (Manuscript 85,1901)

Ellen White
Ellen White
Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor