Să trăim ca Hristos

Astfel dar, după cum aţi primit pe Hristos Isus, Domnul, aşa să şi umblaţi în El. (Coloseni 2:6)

Voi vă luptaţi pentru coroana vieţii. (…) Trăiţi ca să plăceţi Lui, care v-a considerat atât de valoroşi, încât L-a dat pe Isus, singurul Său Fiu, să vă salveze din păcatele voastre. (…) Păstraţi întotdeauna înaintea voastră gândul că, dacă ceva merită să fie făcut, atunci trebuie făcut bine. Depindeţi de Dumnezeu pentru înţelepciune, ca să nu descurajaţi nici măcar un suflet de la a face ce este drept. Lucraţi cu Hristos pentru atragerea sufletelor la EL (…) Faceţi tot ce vă stă în putinţă în tot ce întreprindeţi. Isus este Mântuitorul nostru, încredeţi-vă în faptul că El vă va ajuta zi de zi să nu semănaţi neghină, ci sămânţa bună a împărăţiei. (…)

Trebuie să învăţaţi să vedeţi cu ochii şi cu mintea. Trebuie să vă educaţi astfel judecata, încât ea să nu fie slabă şi ineficientă. Trebuie să vă rugaţi pentru călăuzire şi să vă încredinţaţi viaţa lui Dumnezeu. Trebuie să vă închideţi inima în faţa oricărei nechibzuinţe şi a păcatului şi să o deschideţi pentru influenţa cerească. Trebuie să vă folosiţi majoritatea timpului şi a ocaziilor pentru a vă dezvolta un caracter armonios. (…)

Noi trebuie să fim „desăvârşiţi în EI”. „Astfel dar, după cum aţi primit pe Hristos Isus, Domnul, aşa să şi umblaţi în El.” Aceasta înseamnă că trebuie să studiaţi viaţa lui Hristos. Trebuie să studiaţi cu un zel mult mai mare decât cel cu care studiaţi pentru a obţine cunoştinţe laice, având în vedere că interesele veşnice sunt mai importante decât cele temporare, decât năzuinţele, ţintele pământeşti. Dacă apreciaţi valoarea şi sfinţenia lucrurilor veşnice, atunci vă veţi folosi cele mai ascuţite capacităţi intelectuale, cele mai bune energii pentru rezolvarea problemei ce implică binele vostru veşnic; căci oricare alt interes devine fără valoare în comparaţie cu acesta.

Ai Modelul – Isus Hristos. Umblă în urma paşilor Săi şi vei fi calificat să ocupi orice poziţie la care ai putea fi chemat. (…) Nu trebuie să te simţi ca un sclav, ci ca un fiu al lui Dumnezeu. (The Youth’s Instructor, 17 mai 1894)

Ellen White
Ellen White
Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor