Să rămânem în Hristos, sursa puterii

Căci în El locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii. Voi aveţi totul deplin în El, care este Capul oricărei domnii şi stăpâniri. (Coloseni 2:9,10)

Domnul Isus Hristos lucrează prin Duhul Sfânt, pentru că este reprezentantul Său. Prin El, Hristos umple sufletul de viaţă spirituală, trezind energiile spre bine, curăţindu-l din punct de vedere moral şi pregătindu-l, făcându-l vrednic pentru împărăţia Sa. Isus Hristos are mari binecuvântări pregătite pentru noi, daruri bogate pe care să le ofere oamenilor. El este Sfetnicul cel minunat, infinit în înţelepciune şi tărie şi, dacă vom recunoaşte puterea Duhului Său şi ne vom supune pentru a fi modelaţi de ea, vom fi atunci desăvârşiţi în El. Ce gând extraordinar este acesta! În Hristos „locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii. Voi aveţi totul deplin în El.”

Inima omenească nu va cunoaşte niciodată fericirea, până când ea nu se va supune pentru a fi modelată de Duhul lui Dumnezeu. Duhul armonizează sufletul născut din nou cu Modelul, care este Isus Hristos. Prin influenţa Duhului, vrăjmăşia împotriva lui Dumnezeu este schimbată în credinţă şi iubire, iar mândria, în umilinţă. Sufletul înţelege frumuseţea adevărului, iar Hristos este onorat prin valoarea şi perfecţiunea caracterului. Când aceste schimbări au loc, îngerii izbucnesc în cântări de laudă, iar Dumnezeu şi Domnul Hristos se bucură de sufletele care sunt modelate după chipul şi asemănarea divină. (Review and Herald, 10 februarie 1903) Iehova, Emanuel, este Acela în care sunt ascunse toate comorile înţelepciunii şi ale ştiinţei, în care locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii (Coloseni 2:3,9). Să fii adus în legătură cu El, să-L cunoşti, să-L ai în inima ta, atunci când ea se deschide din ce în ce mai mult ca să primească însuşirile Sale, să cunoşti iubirea şi puterea Sa, să ai bogăţiile de nepătruns ale Lui, să cunoşti tot mai mult „care este lărgimea, lungimea, adâncimea şi înălţimea dragostei lui Hristos, care întrece orice cunoştinţă, ca să ajungeţi plini de toată plinătatea lui Dumnezeu” – „aceasta este moştenirea robilor Domnului, aşa este mântuirea care le vine de la Mine, zice Domnul” (Efeseni 3:18,19; Isaia 54:17). (Cugetări de pe Muntele Fericirilor, p. 39)

Ellen White
Ellen White
Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor