Când Evanghelia este predicată la toți

Evanghelia aceasta a împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul. (Matei 24:14)

„Cum M-a trimis pe Mine Tatăl, aşa vă trimit şi Eu pe voi.” Noi trebuie să mărturisim despre adevăr, aşa cum este el în Isus, cu tot atâta hotărâre ca Isus şi ucenicii Săi. Încrezători în eficienţa Duhului Sfânt, noi trebuie să dăm mărturie despre mila, bunătatea şi iubirea unui Mântuitor crucificat şi înălţat şi să fim astfel instrumente prin care întunericul din mintea multora să fie împrăştiat şi prin care mulţumirile multor inimi să se înalţe la Dumnezeu. Fiecare fiu şi fiică a lui Dumnezeu are de făcut o mare lucrare. (Review and Herald, 25 iunie 1895)

Aceia care nu vor primi ultima solie de avertizare solemnă trimisă lumii noastre vor răstălmăci Scripturile, vor folosi atacul la persoană şi vor face declaraţii false cu privire la credinţa şi la învăţăturile apărătorilor adevărului biblic. Va fi folosită orice cale pentru a abate atenţia. Spectacole, jocuri, curse de cai şi diferite alte moduri de distracţie vor fi puse în acţiune. O putere mare din adânc îi va stârni împotriva soliei cerului. (…) Să ne strângem sub steagul Prinţului Emanuel şi în numele şi puterea lui Isus să ducem lupta până la capăt.

Sunt suflete care pier. Ele trebuie să afle condiţiile mântuirii. (…) Mulţi par cuprinşi de întunericul ignoranţei, ascunşi în spatele unei bariere de netrecut, (…) dar reţineţi că inteligenţele cereşti lucrează cu instrumentele omeneşti. Duhul Sfânt poate străpunge fortăreaţa necredinţei. Isus îşi conduce armata pe câmpul de bătălie. (…) Generalul nostru ne conduce la biruinţă. (Review and Herald, 2 iulie 1895)

Când membrii bisericii lui Dumnezeu îşi vor aduce la îndeplinire lucrarea în câmpurile neajutorate de acasă şi din străinătate, ca împlinire a mandatului Evangheliei, lumea întreagă va fi în curând avertizată şi Domnul Isus va reveni pe acest pământ cu putere şi slavă mare. (Faptele apostolilor, p. 111)

Dumnezeu va face lucrarea dacă îi vom pune la dispoziţie instrumentele necesare. (Mărturii, vol. 9, p. 107)

Ellen White
Ellen White
Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor