Hristos îi laudă pe cei care-I slujesc

Bine, rob bun şi credincios, ai fost credincios în puţine lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intră în bucuria stăpânului tău. (Matei 25:21)

Domnul este binevoitor să facă lucruri mari pentru noi. Noi nu vom câştiga biruinţa prin număr, ci prin supunerea totală a sufletului faţă de Isus. Trebuie să mergem înainte în puterea Lui, încrezându-ne în Dumnezeul puternic al lui Israel. (…) Este esenţial să avem o cunoaştere inteligentă a adevărului, căci altfel cum vom putea face faţă viclenilor împotrivitori? Biblia trebuie studiată nu numai pentru doctrinele pe care le învaţă, ci şi pentru lecţiile ei practice. Nu trebuie să fiţi luaţi niciodată prin surprindere, nu trebuie să fiţi niciodată fără armură. Fiţi pregătiţi pentru orice caz neprevăzut, pentru orice chemare a datoriei. Aşteptaţi, vegheaţi la ocaziile de a prezenta adevărul, familiarizaţi cu profeţiile, familiarizaţi cu învăţăturile lui Hristos. Dar nu vă puneţi încrederea în argumente bine pregătite. Argumentele singure nu sunt suficiente. Dumnezeu trebuie căutat pe genunchi; trebuie să mergeţi la oameni prin puterea şi influenţa Duhului Său. (…) Dumnezeu doreşte să vă aibă ca soldaţi de intervenţie, aşa cum erau oamenii din oastea lui Ghedeon. (Review and Herald, 1 iulie 1884)

În ziua răsplătirii finale, când răsplata va fi dată fiecăruia după faptele sale, vei avea privilegiul să vină la tine suflete răscumpărate, care au beneficiat de ajutor prin tine, şi să-ţi spună: „Tu m-ai ridicat din deznădejdea mea.”Şi stăpânul îţi va spune: „Bine, rob bun şi credincios.” (Letter 348, 1908)

Domnul păstrează o listă completă a lucrătorilor Săi şi ne-a dat în istoria Bibliei numele unora dintre ei. Printre slujitorii credincioşi se află: Avraam, losif, Moise, llie, Daniel, Neemia, Ioan şi Pavel. (…) Lucrătorii din via Domnului au exemplul oamenilor buni din toate veacurile care să-i stimuleze. Aceştia trebuie să încurajeze în ei o iubire ca lui Dumnezeu, o slujire ca a îngerilor, o compasiune ca a lui Isus şi speranţa de a câştiga suflete preţioase care să strălucească veşnic ca stele în coroana bucuriei lor. (Review and Herald, 6 ianuarie 1885)

Ellen White
Ellen White
Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor