Adevărul va triumfa

Aşa vă vorbeşte Domnul: „Nu vă temeţi şi nu vă înspăimântaţi dinaintea acestei mulţimi, căci nu voi veţi lupta, ci Dumnezeu.” (2 Cronici 20:15)

Există de lucru pentru oricine poartă numele lui Hristos. O voce din ceruri vă cheamă solemn la datorie. Ascultaţi de vocea aceasta şi mergeţi imediat să lucraţi, indiferent de loc şi de poziţie. De ce să staţi aici toată ziua inactivi? Există o lucrare pentru voi, o lucrare care cere din partea voastră cele mai bune energii. Fiecare moment preţios din viaţă este legat de una dintre datoriile pe care le aveţi faţă de Dumnezeu sau faţă de aproapele vostru. (…)

O mare lucrare de salvare a sufletelor rămâne de făcut de acum înainte. Fiecare înger din slavă este angajat în această lucrare, în timp ce toţi demonii întunericului i se opun. Hristos ne-a arătat marea valoare a sufletelor prin faptul că a venit în lume purtând în inimă comoara iubirii veşnice, oferindu-Se să-l facă pe om moştenitor al întregii Lui bogăţii. El ne-a descoperit iubirea Tatălui pentru neamul omenesc vinovat şi arată că El este neprihănit şi totuşi socoteşte neprihănit pe cel care crede. (Mărturii, vol. 5, p. 203-204)

Împotriva adevărului stau aliniate mulţimi mari pe care trebuie să le înfruntăm când le prezentăm altora lumina. Speranţa noastră nu stă în cunoaşterea adevărului sau în capacitatea noastră, ci în viul Dumnezeu. (…) Slava lui Dumnezeu este în joc. Trebuie să existe eforturi hotărâte din partea omului şi o credinţă vie pentru ca Dumnezeul atotputernic să-Şi manifeste puterea, altfel totul se va dovedi un eşec. Dumnezeu i-a înfrânt pe vrăjmaşii lui Israel. El a pus în dezordine forţele lor. Nu mai ştiau încotro să fugă. Cine poate sta înaintea Domnului, Dumnezeului lui Israel?

Acum, noi nu ne luptăm împotriva cărnii sau sângelui, ci împotriva căpeteniilor acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti. Domnul ne va încuraja să privim la El ca la Izvorul întregii noastre puteri, ca la Unul care ne poate ajuta. (…) Când Dumnezeul lui Israel Se angajează să lucreze pentru noi, El va face ca lucrarea să fie un succes. (Review and Herald, 10 mai 1887)

Adevărul va triumfa. (Letter 345, 1904)

Ellen White
Ellen White
Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor