Apărători ai credinței

Să luptaţi pentru credinţa care a fost dată sfinţilor o dată pentru totdeauna. (luda 1:3)

Nelegiuirile de toate felurile se înmulţesc pe pământ şi pământul este întinat de locuitorii lui. Planurile lui Dumnezeu sunt pe punctul de a se împlini şi sfârşitul tuturor lucrurilor este aproape. Acum este timpul ca aceia care au o cunoaştere despre Dumnezeu să se alinieze sub steagul însângerat al Prinţului Emanuel. Ei ar trebui să ia poziţie ca apărători ai credinţei date sfinţilor. Ei ar trebui să arate lumii ce înseamnă să păzeşti poruncile lui Dumnezeu şi să ai credinţa lui Isus. Ei ar trebui să-şi lase lumina să strălucească în raze distincte, puternice pe cărarea celor care umblă în întuneric. Soldaţii lui Hristos artrebui să stea umăr la umăr, loiali adevărului, susţinători ai Legii lui Iehova.

Aceia care se depărtează de preceptele clare ale lui Dumnezeu vor tolera eroarea şi se vor poziţiona împotriva soldaţilor lui Hristos. Ei vor arăta cine le este lider prin calea pe care o urmează, de opunere faţă de adevărul lui Dumnezeu şi de impunere a erorii asupra conştiinţei prin măsuri opresive. E timpul să luăm o poziţie fermă de partea adevărului; şi fiecare ar trebui să-şi exercite influenţa, atâta cât a primit de la Dumnezeu, spre slava Lui şi spre binele celor din anturajul lui. Niciunul dintre administratorii credincioşi ai lui Hristos nu va trândăvi într-un timp ca acesta şi nu se va mulţumi să trăiască doar pentru el. Cei care au comuniune cu Hristos vor conştientiza că există peste tot suflete cărora le pot face bine prin ajutorul, exemplul şi influenţa lor. Ei vor înţelege că pot fi nişte agenţi prin care Isus să lucreze la mântuirea celor pentru care a murit. Aceasta ar trebui să fie experienţa tuturor celor care mărturisesc a crede solia îngerului al treilea. Tinerii şi cei în vârstă ar trebui să aibă o experienţă rodnică, fericită, bogată în religia lui Hristos. (Youth’s Instructor, 29 iunie 1893)

Ellen White
Ellen White
Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor