Să lucrăm cu iubire

Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei: dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii. (Ioan 13:35)

Dumnezeu să ne ajute să înţelegem că trebuie să fim împreună-lu-crători cu El! Să începem chiar acum să fim conlucrători cu Cerul. (…) Nu vreţi să vă uniţi în lucru pentru familiile, prietenii şi cunoştinţele voastre? (Manuscript 85,1909)

Fiecare dintre tinerii ucenici ai lui Hristos să aibă o iubire neegoistă faţă de toţi ceilalţi ucenici ai lui Hristos. (…) Vedeţi dacă există vreun copil sărman care nu este preferat, căruia nu i se dă atenţie specială şi faceţi din el obiectul atenţiei voastre neegoiste. Cei deosebit de atrăgători nu vor duce lipsă de prieteni, dar cei mai puţin plăcuţi la înfăţişare, timizi şi greu de cunoscut pot avea trăsături alese de caracter şi sunt şi ei răscumpăraţi cu sângele lui Isus Hristos. (Youth’s Instructor, 25 mai 1893)

Avem nevoie să ne dăm seama zilnic ce ajutor avem în Isus Hristos. Toţi să înţeleagă că pot fi conlucrători cu El. Este privilegiul vostru să primiţi de la Hristos har care să vă facă în stare să-i mângâiaţi pe alţii cu aceeaşi mângâiere cu care voi înşivă aţi fost mângâiaţi de Dumnezeu. (…) Fiecare să caute să-şi facă lucrarea cum îşi va dori s-o fi făcut atunci când va veni sfârşitul tuturor lucrurilor. Fiecare să încerce să-l ajute pe cel de lângă el. Astfel veţi avea aici, pe pământ, un mic colţ de rai şi îngerii lui Dumnezeu vor lucra prin voi pentru a face o bună impresie. (…) Hristos doreşte să vă facă slujitori ai Săi. Căutaţi să ajutaţi oriunde puteţi, cultivaţi cea mai bună dispoziţie, pentru ca harul lui Dumnezeu să se reverse în mod bogat asupra voastră.

Tinerii şi bătrânii pot învăţa să privească la Dumnezeu ca la Unul care le dă vindecare, simte împreună cu ei, le înţelege nevoile şi nu va face nicio greşeală. Natura ta omenească poate să se prindă de divinitatea lui Hristos prin credinţă vie şi poţi învăţa să împlineşti (…) principiile cerului. Aceasta te va face o binecuvântare pentru toţi. (Manuscript 87, 1909)

Ellen White
Ellen White
Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor