Reprezentanți ai guvernării lui Dumnezeu

De aceea, preaiubiţii mei fraţi, fiţi tari, neclintiţi, sporiţi totdeauna în lucrul Domnului, căci ştiţi că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. (1 Corinteni 15:58)

Biserica lui Dumnezeu trebuie să fie curată, pură şi sfinţită pentru Dumnezeu. Membrii ei stau înaintea lumii ca reprezentanţi ai guvernării cerului. Ei sunt angajaţi, atât cât va mai fi timp, într-o lucrare a milei.

Este dorinţa lui Dumnezeu ca toţi aceia care mărturisesc a crede adevărul din Cuvântul Său să-l facă cunoscut. Credincioşia lor perseverentă va fi răsplătită din belşug. „Dar domnia, stăpânirea şi puterea tuturor împărăţiilor care sunt pretutindeni sub ceruri se vor da poporului sfinţilor Celui Preaînalt” (Daniel 7:27).

De aceea, să nu obosim în facerea de bine. Să ne supunem inimile cu totul învăţăturilor din cuvântul marelui Medic Misionar. Zelul şi puterea noastră de a promova cunoştinţa lui Isus Hristos va fi pe măsura credinţei noastre în solie. Noi trebuie să devenim „împreună-lucrători cu Dumnezeu”, sporind întotdeauna în lucrul Domnului.

În fiecare zi din viaţă, ne confruntăm cu noi obligaţii. Încheierea unei îndatoriri înseamnă începutul alteia. Trebuie să ne petrecem viaţa în slujba învăţătorului. Noi suntem slujitorii lui Dumnezeu. Membrii bisericii lui Hristos trebuie să fie exemple de slujire continuă, de ascultare totală de marele nostru Exemplu. În fiecare zi ni se va încredinţa o lucrare pe măsura puterii fiecăruia. Prin slujirea cu rugăciune şi veghere, ne vom desăvârşi caracterele după asemănarea divină, caractere cu care Dumnezeu va fi mulţumit şi care ne vor pregăti să intrăm în împărăţia veşnică a Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos. (Manuscript 57,1907)

Domnul aşteaptă să-Şi manifeste puterea şi harul prin poporul Său. (…) Noi trebuie să umblăm şi să vorbim personal cu Dumnezeu; atunci influenţa sacră a Evangheliei lui Hristos se va vedea în viaţa noastră în toată valoarea ei. (Mărturii, vol. 6, p. 253)

Ellen White
Ellen White
Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor