Dumnezeu ne umple cu dragostea Sa

Vinul nou trebuie pus în burdufuri noi şi amândouă se păstrează. (Luca 5:38)

Noi trebuie să căutăm cu stăruinţă să cunoaştem şi să apreciem adevărul, ca să-l prezentăm altora aşa cum este el în Isus. Avem nevoie de o apreciere corectă a valorii propriilor suflete. Atunci nu vom fi aşa de nepăsători faţă de faptele noastre ca în prezent. Vom căuta cu mult zel să cunoaştem calea lui Dumnezeu (…) şi rugăciunea noastră continuă va fi să avem gândul lui Hristos, să putem fi modelaţi şi transformaţi după chipul Său. Privind la Isus şi văzând frumuseţea Lui, având ochii mereu ţintă la El, ne schimbăm după chipul Său. (…)

Sfârşitul este aproape! Nu avem de pierdut nicio clipă! Lumina trebuie să se răspândească de la poporul lui Dumnezeu în raze clare şi distincte, aducându-L pe Isus înaintea bisericilor şi înaintea lumii. (…) Instrumentele ce trebuie folosite sunt acele suflete care primesc cu bucurie lumina adevărului pe care le-a transmis-o Dumnezeu. Aceştia sunt uneltele prin care Dumnezeu transmite lumii cunoştinţa adevărului. Dacă cei din poporul lui Hristos vor deveni, prin harul Lui, burdufuri noi, El îi va umple cu vin nou. Dumnezeu ne va da lumină suplimentară şi vechile adevăruri vor fi recuperate şi reaşezate în contextul adevărului; şi oriunde vor merge, lucrătorii vor triumfa. Ca ambasadori ai lui Hristos, ei trebuie să cerceteze Scripturile, să caute adevărurile ascunse sub molozul rătăcirii. Şi fiecare rază de lumină primită trebuie transmisă altora. Un singur interes va predomina, un singur subiect le va înghiţi pe toate celelalte – Hristos, neprihănirea noastră. (…)

„«Eu sunt Domnul, care fac milă, judecată şi dreptate pe pământ! Căci în acestea găsesc plăcere Eu», zice Domnul” (leremia 9:24). Aceasta trebuie adusă în (…) toate bisericile noastre. Dumnezeu doreşte ca fiecare suflet să se întoarcă la iubirea dintâi. El doreşte ca toţi să aibă aurul credinţei şi al dragostei, ca să poată scoate din comoară şi să le dea celor care au nevoie de el. (Review and Herald Extra, 23 decembrie 1890)

Ellen White
Ellen White
Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor