Împlinirea obligațiilor în cămin

Orice faceţi, să faceţi din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. (Coloseni 3:23)

Dumnezeu v-a dat viaţă şi toate binecuvântările bogate care fac viaţa plăcută şi vă cere în schimb slujire, recunoştinţă, iubire şi ascultare de Legea Sa. (…) El vă cere să vă controlaţi pasiunile, să vă reprimaţi gândurile şi acţiunile egoiste şi să lăsaţi nerostite cuvintele irascibile. V-ar cere oare Isus acest autocontrol dacă n-ar fi spre fericirea voastră reală să-l practicaţi? Nu! El doreşte să cultivaţi acele trăsături de caracter care vă vor aduce pace în inimă şi care vă vor face în stare să înseninaţi alte inimi şi vieţi cu lumina iubirii, bucuriei şi mulţumirii voioase.

Dacă sunteţi într-adevăr convertiţi, dacă sunteţi copii al lui Isus, atunci vă veţi cinsti părinţii; nu numai că veţi face ce vă spun ei, ci veţi căuta şi ocazii de a-i ajuta. Făcând astfel, lucraţi pentru Isus. El consideră toate aceste fapte de purtare de grijă şi de atenţie faţă de ei ca fiind făcute pentru El. Acesta este cel mai important tip de lucrare misionară şi cei credincioşi în aceste mici îndatoriri zilnice câştigă o experienţă valoroasă. (…) Prin dedicarea timpului unei activităţi utile, veţi închide uşa în faţa ispitelor lui Satana. Aduceţi-vă aminte că Isus nu a trăit ca să-Şi placă Lui însuşi, iar voi trebuie să fiţi asemenea Lui. Faceţi din aceasta o chestiune de principiu religios şi cereţi-l lui Isus să vă ajute. Punându-vă mintea la lucru în această direcţie, vă veţi pregăti să deveniţi purtători de poveri în lucrarea lui Dumnezeu, aşa cum aţi fost purtători de grijă în cercul căminului. Veţi avea atunci o influenţă bună asupra altora şi îi veţi putea câştiga pentru slujirea lui Hristos! (…)

Când vă puneţi în minte să faceţi un lucru, nu renunţaţi din cauza dificultăţilor, ci încercaţi iar şi iar. Investiţi aceeaşi energie şi hotărâre pentru a obţine succesul în slujirea lui Hristos şi nu veţi rămâne fără răsplată! (Youth’s Instructor, 30 ianuarie 1884)

Ellen White
Ellen White
Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor