Adevăratul efort misionar începe în cămin

Amândoi erau neprihăniţi înaintea lui Dumnezeu şi păzeau fără pată toate poruncile şi toate rânduielile Domnului. (Luca 1:6)

Prin formarea unei relaţii cu Hristos, omul renăscut nu face decât să revină la legătura pe care i-a fost rânduit s-o aibă cu Dumnezeu. (…) Prima lui datorie este faţă de copiii săi şi faţă de rudele cele mai apropiate. Nimic nu-l poate scuza de neglijarea cercului restrâns în favoarea cercului larg din afară. În ziua socotelilor finale, taţii şi mamele (…) vor fi întrebaţi ce au făcut şi ce au spus spre a asigura mântuirea sufletelor pentru care şi-au luat răspunderea să le aducă pe lume. Şi-au neglijat ei mieii, lăsându-i în grija străinilor? (…) Un mare bine făcut altora nu-ţi va anula datoria faţă de Dumnezeu de a te îngriji de copiii tăi. Binele spiritual al familiei tale vine întâi. (General Conference Bulletin, 1 aprilie 1899)

În instruirea şi modelarea corectă a minţii copiilor lor, mamele au primit cea mai mare misiune încredinţată vreodată muritorilor. (Manuscript 29, 1886)

Ori de câte ori te ocupi de datoria cea mai la îndemână, Dumnezeu te va binecuvânta şi îţi va asculta rugăciunile. Prea mulţi fac lucrare misionară în afară, în timp ce propriile familii sunt lipsite de astfel de eforturi – mergând spre ruină din cauza neglijării. (…) Prima lucrare misionară este aceea de a te îngriji ca iubirea, lumina şi bucuria să vină în cercul familiei. Să nu căutăm să facem o mare lucrare misionară sau de temperanţă până când nu ne-am îndeplinit mai întâi îndatoririle acasă. În fiecare dimineaţă ar trebui să ne gândim: Ce faptă bună pot să fac astăzi? Ce cuvânt amabil pot să rostesc? Cuvintele amabile rostite în familie sunt ca binecuvântarea strălucirii soarelui. Soţul are nevoie de ele, soţia are nevoie de ele, copiii au nevoie de ele. (…) Dorinţa fiecărei inimi să fie aceea de a face un colţ de rai aici, jos, cât mai mult posibil. (Review and Herald, 23 decembrie 1884)

Un suflet din cercul familiei tale sau din vecinătatea ta salvat prin efortul tău răbdător şi neobosit va aduce tot atâta onoare numelui lui Hristos şi va străluci tot atât de puternic în coroana ta ca şi un suflet pe care l-ai fi găsit în China sau în India. (Signs of the Times, 10 noiembrie 1881)

Ellen White
Ellen White
Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor