Crucea ne ajută să înțelegem natura

Căci Tu mă înveseleşti cu lucrările Tale, Doamne, şi eu cânt de veselie când văd lucrarea mâinilor Tale. (Psalmii 92:4)

Astăzi, omul nu poate să citească singur în mod corect învăţătura naturii. Dacă nu este îndrumat de înţelepciunea divină, el înalţă natura şi legile naturii mai presus de Dumnezeul naturii. De aceea contrazic atât de frecvent ideile omeneşti învăţătura din Cuvântul lui Dumnezeu. Dar pentru aceia care primesc lumina vieţii lui Hristos, natura este iluminată iarăşi, în lumina care străluceşte de la cruce, noi putem interpreta just învăţătura naturii. (Divina vindecare, p. 462)

În planul răscumpărării, există taine pe care mintea omenească nu le poate pătrunde – lucruri pe care înţelepciunea omenească nu le poate explica -, dar natura ne poate învăţa mult cu privire la taina evlaviei. Atunci să lăsăm mintea tânărului să înveţe pe cât posibil din cartea naturii. Fiecare tufă, fiecare pom fructifer, întreaga vegetaţie sunt date pentru folosul nostru. Tainele împărăţiei lui Dumnezeu trebuie citite în creşterea seminţei. (…) Dumnezeu a plănuit ca natura să fie pentru om un manual care să-l călăuzească de pe calea neascultării înapoi la El. Este nevoie de studiu atent al naturii sub călăuzirea Duhului Sfânt. Domnul oferă ilustraţii, El face ca adevărurile sfinte să fie familiare pentru mintea omenească prin cele mai simple lucruri din natură. (Youth’s Instructor, 6 mai 1897)

Tot ce avem bun, fiecare rază de soare şi fiecare picătură de ploaie, fiecare fărâmă de hrană şi fiecare clipă de viaţă sunt un dar al iubirii. (Cugetări de pe Muntele Fericirilor, p. 75)

Soarele şi luna au fost făcute de El; nu există stea între toate câte înfrumuseţează cerul pe care să n-o fi făcut El. Nu există aliment pe mesele noastre pe care să nu-l fi dat El pentru susţinerea noastră. Ştampila şi semnătura lui Dumnezeu se află pe toate. Totul este inclus şi este oferit din abundenţă omului prin singurul Dar inexprimabil, singurul Fiu al lui Dumnezeu. (Letter 79, 1897)

Ellen White
Ellen White
Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor