Toți oamenii sunt atrași spre Mântuitorul înălțat

Şi, după ce voi fi înălţat de pe pământ, voi atrage la Mine pe toţi oamenii. (Ioan 12:32)

Niciodată n-a fost Isus mai cunoscut de oameni ca atunci când a atârnat pe cruce. El a fost înălţat de pe pământ ca să-i atragă pe toţi la Sine. În inimile multora dintre cei care au privit scena aceea a crucificării şi care au auzit cuvintele lui Hristos avea să strălucească lumina adevărului. Împreună cu loan, ei aveau să vestească: „Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii!” Au fost acolo oameni care nu aveau să-şi găsească odihna până când, cercetând Scripturile şi comparând pasaj cu pasaj, nu aveau să înţeleagă însemnătatea misiunii lui Hristos. Ei au înţeles că iertarea fără plată a fost acordată de Acela a cărui milă plină de bunătate cuprindea întreaga lume. Ei au citit profeţiile cu privire la Hristos şi făgăduinţele atât de îmbelşugate şi depline care arătau către un izvor deschis pentru luda şi Ierusalim. (Manuscript 45,1897)

Jertfa lui Hristos de ispăşire pentru păcat este marele adevăr în jurul căruia gravitează toate celelalte adevăruri. Pentru a fi corect înţeles şi apreciat, fiecare adevăr din Cuvântul lui Dumnezeu, de la Geneza şi până la Apocalipsa, trebuie studiat în lumina care se revarsă ca un râu de la Crucea Golgotei şi în legătură cu adevărul minunat şi central al ispăşirii Mântuitorului. Aceia care studiază sacrificiul minunat al Răscumpărătorului cresc în har şi în cunoştinţă.

Vă prezint marele, grandiosul monument al milei şi regenerării, al mântuirii şi răscumpărării: Fiul lui Dumnezeu înălţat pe crucea Calvarului. Aceasta trebuie să fie tema fiecărui discurs. (Manuscript 70,1901)

Isus invită şi atrage la Sine, prin Duhul Sfânt, inimile celor tineri şi celor vârstnici. (…) Când este predicat Hristos cel crucificat, puterea Evangheliei se demonstrează prin influenţa pe care o exercită asupra credinciosului. În loc de a rămâne mort în nelegiuire şi păcat, el este trezit la viaţă. (Youth’s Instructor, 19 ianuarie 1893)

Înălţaţi Omul de pe Calvar mai sus şi tot mai sus; există putere în înălţarea crucii lui Hristos. (Sfaturi pentru părinţi, educatori şi elevi, p. 434)

Ellen White
Ellen White
Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor