Înnoirea puterii

Dar cei ce se încred în Domnul îşi înnoiesc puterea; ei zboară ca vulturii; aleargă şi nu obosesc, umblă şi nu ostenesc. (Isaia 40:31)

Pentru a lupta cu succes, soldatul trebuie să aibă curaj şi putere. Singuri, noi suntem slabi şi plăpânzi. Dar avem făgăduinţa că „cei ce se încred în Domnul îşi înnoiesc puterea”. (Letter 156,1903)

Vor apărea obstacole în calea înaintării lucrării lui Dumnezeu, dar nu vă temeţi! La atotputernicia Sa, împăratului împăraţilor, Dumnezeul păstrător al legământului adaugă bunătatea şi grija unui păstor duios. Nimic nu-l poate sta în cale. Puterea Lui este absolută şi este garanţia împlinirii sigure a făgăduinţelor pe care le-a făcut poporului Său. El poate îndepărta toate piedicile din calea înaintării lucrării Sale. El are mijloace pentru îndepărtarea oricărei dificultăţi, pentru ca aceia care îi slujesc şi care respectă mijloacele pe care El le foloseşte ca fie eliberaţi. Bunătatea şi iubirea Lui sunt infinite şi legământul Său este de neschimbat.

Planurile vrăjmaşilor lucrării Sale pot părea trainice şi bine stabilite, dar El poate să răstoarne cele mai puternice planuri şi, la timpul Său şi pe calea Sa, va face aceasta când va vedea că credinţa noastră a fost pusă la probă suficient şi că ne apropiem de El şi facem din El Sfătuitorul nostru.

În cele mai negre zile, când aparenţele sunt aşa de ameninţătoare, nu vă temeţi! Aveţi credinţă în Dumnezeu. El îşi aduce la îndeplinire voinţa, îndreptând lucrurile bune pentru poporul Său. Tăria acelora care-L iubesc şi îi slujesc va fi înnoită zi de zi. Priceperea Sa va fi pusă în slujba lor, ca ei să nu greşească când îndeplinesc planurile Sale.

Nu trebuie să existe niciun fel de descurajare în slujba lui Dumnezeu. Credinţa noastră trebuie să suporte presiunea exercitată asupra ei. Dumnezeu poate şi vrea să reverse asupra slujitorilor Săi toată puterea de care au nevoie. El va împlini cu prisosinţă cele mai mari aşteptări ale acelora care îşi pun încrederea în El. (Mărturii, vol. 8, p. 10-11)

Ellen White
Ellen White
Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor