Să înfruntăm moartea cu curajul lui Daniel

Pe Tine, Dumnezeul părinţilor mei, Te slăvesc şi Te laud că mi-ai dat înţelepciune şi putere şi mi-ai făcut cunoscut ce Ţi-am cerut noi, căci ne-ai descoperit taina împăratului! (Daniel 2:23)

Dumnezeu este şi răsplăteşte pe cei ce-L caută. Daniel a căutat pe Dumnezeu atunci când a ieşit hotărârea ca toţi înţelepţii din împărăţia Babilonului să fie omorâţi pentru că n-au putut relata şi nici interpreta un vis ce-i scăpase din minte împăratului. Nebucadneţar a cerut nu numai interpretarea visului, ci şi relatarea visului în sine. (…) Ei au declarat că cererea lui era iraţională şi că nimeni n-a cerut vreodată aşa ceva. Împăratul s-a mâniat şi a acţionat asemenea tuturor oamenilor care au putere mare şi pasiuni necontrolate. A hotărât să-i dea la moarte şi, cum Daniel şi tovarăşii lui erau socotiţi printre înţelepţi, şi ei trebuiau să suporte aceeaşi soartă. (…)

Daniel a venit înaintea împăratului şi i-a cerut timp pentru a duce această problemă înaintea curţii supreme a universului, a cărei hotărâre este fără drept de apel. După ce a primit timpul cerut, le-a povestit toată situaţia tovarăşilor săi, care erau uniţi cu el în închinarea la Dumnezeul adevărat. Problema a fost analizată pe toate feţele şi au cerut cu insistenţă pe genunchi ca Dumnezeu să le dea acea putere şi acea înţelepciune care îi puteau ajuta în marea lor nevoie. (…)

„După aceea I s-a descoperit lui Daniel taina într-o vedenie în timpul nopţii. Şi Daniel a binecuvântat pe Dumnezeul cerurilor.” (…) Doresc să întipăresc în mintea tinerilor faptul că Dumnezeul lui Daniel este Dumnezeul lor şi, în orice dificultate, să facă şi ei cum a făcut Daniel, „să ceară îndurarea Dumnezeului cerurilor”. (Youth’s Instructor, 22 noiembrie 1894)

Dumnezeu nu-Şi va abandona biserica în ceasul celei mai mari primejdii a ei. El a făgăduit eliberarea. (Profeţişi regi, p. 538)

Ellen White
Ellen White
Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor