Să stăm neclintiți în ciuda batjocurii și a disprețului

Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se opreşte pe calea celor păcătoşi şi nu se aşază pe scaunul celor batjocoritori. (Psalmii 1:1)

Cei răi sunt aceia care nu-L iubesc pe Dumnezeu şi nu ascultă de poruncile Lui, ci merg contra Lui. Ei formează categoria de sfătuitori pe care eşti avertizat s-o ocoleşti şi prin care Satana vrea să-i ducă pe tineri în rătăcire. Sfatul lor, sugestiile lor au ca scop să bagatelizeze păcatul, să batjocorească neprihănirea. (…) Ei sunt înfăţişaţi ca stând pe calea păcătoşilor, întotdeauna abătându-i de la calea dreaptă a datoriei şi ascultării de porunca lui Dumnezeu şi ducându-i pe căile neascultării. Dacă n-ar fi existat cei care fac răul şi îi ispitesc pe alţii să facă răul, mulţi păcătoşi ar fi ales calea datoriei, viaţa de curăţie şi sfinţire. (Youth’s Instructor, 20 octombrie 1886)

Teama de ridiculizare îi determină pe mulţi tineri să se supună ispitei şi să umble pe calea celor nelegiuiţi. (Căminuladventist, p. 463)

Isus nu S-a aşezat în faţa pericolului ca să-i facă pe plac Diavolului. Dar cât de mulţi pot rezista astăzi provocării? (Manuscript 17,1893)

Nu îngădui ca vreo batjocură, vreo ameninţare, vreo remarcă sarcastică să te facă să-ţi încâlci conştiinţa în vreun lucru, oricât de neînsemnat, şi să deschizi astfel uşa prin care Satana poate intra şi controla mintea. (…)

Tu trebuie să fii un cercetător interesat al Bibliei. (…) Cuvântul Său este o călăuză sigură; dacă este studiat cu atenţie, nu există pericolul de a cădea sub puterea ispitelor care-i înconjoară pe tineri şi care se îngrămădesc asupra lor. (Youth’s Instructor, 10 septembrie 1884)

Unii pot să râdă de tine că eşti aşa de strict, pot să spună despre tine că te dai sfânt, dar ai grijă să începi drept şi apoi să mergi liniştit înainte. Istoria lui Daniel, dacă ar fost consemnată toată, ţi-ar deschide înainte capitole care ţi-ar arăta ispitele pe care a trebuit să le întâmpine, batjocurile, gelozia şi ura; dar (…) el s-a ridicat deasupra ridiculizării şi la fel va face orice învingător. (Youth’s Instructor, 25 august 1886)

Ellen White
Ellen White
Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor