Ilie a refuzat să fie descurajat

A şaptea oară, slujitorul a zis: „Iată că se ridică un mic nor din mare, ca o palmă de om.” IIie a zis: „Suie-te şi spune lui Ahab: «înhamă şi pogoară-te ca să nu te oprească ploaia!»” (1 Împăraţi 18:44)

Lecţii importante ne sunt prezentate în experienţa lui Ilie. Când s-a rugat pentru ploaie pe muntele Carmel, credinţa i-a fost pusă la încercare, dar el a perseverat cu cererea lui înaintea lui Dumnezeu. De şase ori s-a rugat fierbinte şi totuşi nu era niciun semn că cererea i-a fost ascultată; a stăruit însă cu cererea lui la tronul harului. Dacă ar fi cedat descurajării a şasea oară, rugăciunea sa n-ar fi primit răspuns. (…) Avem un Dumnezeu a cărui ureche nu este surdă la cererile noastre; şi, dacă vom pune la încercare Cuvântul Său, El ne va onora credinţa. El doreşte să împletim interesele noastre cu interesele Lui; atunci ne va putea binecuvânta fără riscuri, fiindcă, odată primită binecuvântarea, nu ne vom atribui slava nouă înşine, ci îi vom da Lui toată slava. Dumnezeu nu răspunde întotdeauna la rugăciunile noastre de prima dată, fiindcă dacă ar face aşa, am ajunge să credem că ni se cuvin toate binecuvântările şi favorurile pe care le revarsă asupra noastră. (Review and Herald, 27 martie 1913)

Slujitorul veghea în timp ce llie se ruga. (…) Cercetându-şi inima, el se simţea din ce în ce mai puţin important, atât în propriii ochi, cât şi înaintea lui Dumnezeu. Avea simţământul că el era nimic şi că Dumnezeu era totul; şi, când a ajuns în punctul renunţării de sine, stând prins de Mântuitorul ca singura tărie şi neprihănire a lui, atunci a venit răspunsul. (Review and Herald, 26 mai 1891)

Oricât de curajos şi plin de succes ar fi cineva în îndeplinirea unei lucrări speciale, dacă nu priveşte continuu la Dumnezeu, îşi va pierde curajul când împrejurările îi vor pune la probă credinţa. Chiar şi după ce Dumnezeu i-a dat dovezi clare despre puterea Sa, după ce a fost împuternicit să facă lucrarea Sa, el va da greş, dacă nu se va încrede fără rezerve în Cel Atotputernic. (Review and Herald, 16 octombrie 1913)

Ellen White
Ellen White
Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor