Dumnezeu îi cheamă pe tineri pentru că sunt puternici

V-am scris, părinţilor, fiindcă aţi cunoscut pe Cel ce este de la început. V-am scris, tinerilor, fiindcă sunteţi tari şi Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi şi aţi biruit pe cel rău. (1 Ioan 2:14)

Aceste cuvinte de apreciere şi învăţătură sunt adresate fiecărui tânăr care şi-a pus întreaga armură a neprihănirii. Tineri şi puterniciei pot da lovituri uriaşe pentru Dumnezeu, dacă îşi vor pune încrederea doar în El. Cei în vârstă, care sunt numiţi „părinţi”, au o lucrare hotărâtă de făcut în susţinerea stindardului, dar ei simt presiunea poverilor vieţii şi este potrivit ca tinerii să fie încurajaţi să se califice pentru slujire, prin obţinerea experienţei în cunoaşterea lui Isus Hristos, astfel ca, atunci când părinţilor le cade stindardul din mână, tinerii cei puternici să-l poată prinde şi ţine sus. (…)

Sunt mulţi tineri în acest veac care vor cerceta Scripturile ca pe o comoară ascunsă şi care, găsind nestematele adevărului, le vor deschide şi altora comorile cuvântului. (…) Prin „sunteţi tari” nu se înţelege doar tăria fizică. Se înţelege şi faptul că mintea a fost instruită să gândească şi a fost păstrată curată şi puternică prin practicarea obiceiurilor cumpătării stricte. Se înţelege că tinerii s-au implicat cu zel şi au biruit vrăjmaşul, legând religia lui Isus Hristos de viaţa de fiecare zi, aducându-L pe Hristos în îndatoririle şi bucuriile lor zilnice. Aceasta înseamnă că ei au devenit părtaşi naturii divine.

Tinerii care s-au consacrat slujirii lui Dumnezeu sunt în poziţia de a purta cu bărbăţie bătăliile Domnului. Ei să-L ia pe Hristos ca Model şi atunci vor face dreptate, vor iubi mila şi vor umbla smeriţi cu Dumnezeul lor. Atunci vor fi puternici. (Youth’s Instructor, 25 octombrie 1894)

Caracterul va fi probat. (…) Zi după zi şi an după an, noi vom birui eul şi ne vom dezvolta un eroism nobil. (Southern Watchman, 7 februarie 1905)

Ellen White
Ellen White
Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor