Întărește-te, căci Domnul este cu tine!

„Fii tare şi tu, tot poporul din ţară”, zice Domnul, „şi lucraţi! Căci Eu sunt cu voi”, zice Domnul oştirilor. (Hagai 2:4)

Domnul nostru este conştient de lupta poporului Său din aceste zile din urmă cu agenţii lui Satana şi cu oamenii răi care neglijează şi refuză preţioasa lor mântuire. Cu cea mai mare simplitate şi sinceritate, Mântuitorul nostru, puternicul General al armatelor cerului, nu ascunde de ei conflictul aprig prin care vor trece. El pune în evidenţă primejdiile, ne prezintă planul de luptă şi lucrarea grea şi periculoasă ce trebuie împlinită, după care ne cere cu voce tare să socotim preţul înainte de a intra în luptă şi totodată îi încurajează pe toţi să-şi ia armele de luptă şi să aştepte ostile cerului ca să formeze armatele ce vor lupta în apărarea adevărului şi a neprihănirii. Oamenii slabi vor găsi în fiecare conflict aprig putere şi ajutor supranatural pentru a face faptele Celui Atotputernic şi pentru a fi perseverenţi în credinţă şi a avea deplină încredere în Dumnezeul care le va asigura succesul.

În timp ce marea confederaţie a răului ia poziţie de luptă împotriva lor, El îi îndeamnă să fie curajoşi şi puternici şi să lupte cu vitejie, căci au de câştigat cerul, au alături de ei mai mult decât un înger; puternicul General al oştirii conduce armatele cerului. Va fi la fel ca în ocazia luării lerihonului, când nimeni din oştirea lui Israel nu a putut să se laude că a dărâmat zidurile cetăţii prin puterea lui limitată, ci Căpetenia oştirii Domnului a plănuit lupta cu cea mai mare simplitate, ca numai Domnul să primească slava şi omul să nu se înalţe. Dumnezeu ne-a făgăduit toată puterea, căci făgăduinţa aceasta este pentru voi, pentru copiii voştri şi pentru toţi cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul, Dumnezeul nostru. (CBAZŞ, vol. 2, p. 995-996)

Credinţa este puterea vie care trece peste orice barieră, înlătură orice obstacol şi îşi înfige steagul în inima taberei vrăjmaşului. (Signs of the Times, 14 aprilie 1881)

Ellen White
Ellen White
Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video