Strângeți curaj din răceala altora

Şi, din pricina înmulţirii fărădelegii, dragostea celor mai mulţi se va răci. Dar cine va răbda până la sfârşit va fi mântuit. (Matei 24:12,13)

„Şi, din pricina înmulţirii fărădelegii, dragostea celor mai mulţi se va răci.”Chiar şi atmosfera este poluată de păcat.în curând, poporul lui Dumnezeu va fi supus probelor de foc şi o mare parte dintre aceia care astăzi par veritabili şi credincioşi se vor dovedi metal nepreţios. În loc să fie întăriţi şi oţeliţi de împotriviri, ameninţări şi abuz, ei vor trece cu laşitate de partea adversarilor. Făgăduinţa este: „Voi cinsti pe cine Mă cinsteşte.” (…)

Deja judecăţile lui Dumnezeu s-au înmulţit pe pământ, după cum se vede în furtuni, în inundaţii, în uragane, în cutremure şi în diferite pericole pe mare şi pe uscat. Marele EU SUNT le vorbeşte acelora care au dat la o parte Legea Sa. Când mânia lui Dumnezeu se va revărsa asupra pământului, cine va putea sta în picioare? Acum este timpul ca poporul lui Dumnezeu să se arate credincios principiilor. Când religia lui Hristos este dispreţuită cel mai mult, când Legea Sa este desconsiderată cel mai tare, atunci zelul nostru trebuie să fie cel mai fierbinte şi curajul şi statornicia noastră, de neclintit. A sta în apărarea adevărului şi a neprihănirii când majoritatea ne abandonează, a purta bătăliile Domnului când campionii sunt puţini – aceasta va fi proba noastră. Acum trebuie să strângem căldură din răceala altora, curaj din laşitatea lor şi credincioşie din trădarea lor. (…)

Căpetenia mântuirii noastre îşi va întări poporul pentru conflictul în care trebuie să se angajeze. (…)

Acum este timpul să avem o legătură strânsă cu Dumnezeu, ca să putem fi ascunşi atunci când mânia Sa aprinsă se va revărsa asupra fiilor oamenilor. (Mărturii, vol. 5, p. 136-137)

Toţi aceia care adună căldură din răceala altora, curaj din dezertarea lor şi credincioşie din trădarea lor vor triumfa odată cu solia îngerului al treilea. (Reviewand Herald, 8 iunie 1897)

Ellen White
Ellen White
Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor