Simțământul prezenței lui Dumnezeu izgonește teama

Întăreşte-te şi îmbărbătează-te! Nu te înspăimânta şi nu te îngrozi, căci Domnul, Dumnezeul tău, este cu tine în tot ce vei face. (Iosua 1:9)

Numai simţământul prezenţei lui Dumnezeu poate izgoni teama care i-ar face viaţa o povară copilului timid. El să-şi întipărească în minte făgăduinţa: „îngerul Domnului tabără în jurul celor ce se tem de El şi-i scapă din primejdie” (Psalmii 34:7). Să citească acea minunată istorie despre Elisei în cetatea de munte, despre cordonul puternic de îngeri cereşti aflat între el şi oştirea vrăjmaşilor săi înarmaţi. Să citească cum i s-a arătat îngerul lui Dumnezeu lui Petru, când era în închisoare, condamnat la moarte; cum îngerul l-a trecut pe slujitorul lui Dumnezeu de străjerii înarmaţi, de uşile masive şi de poarta mare defier, cu zăvoarele şi drugii ei, şi l-a condus afară cu bine. Să citească cele întâmplate pe mare, când întemniţatul Pavel, în drum spre locul judecării şi executării sale, le-a adresat ostaşilor şi marinarilor, azvârliţi încoace şi încolo de furtună şi istoviţi de muncă, veghere şi post îndelungat, aceste minunate cuvinte de curaj şi speranţă: „Fiţi cu voie bună, pentru că niciunul din noi nu va pieri… Un înger al Dumnezeului al căruia sunt eu şi căruia îi slujesc mi s-a arătat azi-noapte şi mi-a zis: «Nu te teme, Pavele, tu trebuie să stai înaintea cezarului şi iată că Dumnezeu ţi-a dăruit pe toţi cei ce merg cu corabia împreună cu tine.»” Având credinţă în această făgăduinţă, Pavel i-a asigurat pe tovarăşii săi: „Nu vi se va pierde niciun păr din cap.” Şi aşa s-a întâmplat. Pentru că a existat în corabia aceea un om prin care Dumnezeu putea lucra, au fost ocrotiţi toţi ostaşii şi marinarii păgâni şi „au ajuns toţi teferi la uscat” (Faptele 27:22-29,34,44).

Cei lipsiţi de încredere în sine, cei care se retrag din faţa grijilor şi răspunderii din cauza nesiguranţei de sine să fie învăţaţi să se bazeze pe Dumnezeu. În felul acesta, mulţi care, altminteri, n-ar fi decât o nulitate în lumea aceasta, probabil doar o povară grea, vor putea spune împreună cu apostolul Pavel: „Pot totul în Hristos, care mă întăreşte” (Filipeni 4:13). (Educaţie, p. 255-256)

Ellen White
Ellen White
Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor