Să trăim în armonie cu Legea Sa

Întăreşte-te numai şi îmbărbătează-te, lucrând cu credincioşie după toată legea pe care ţi-a dat-o robul Meu Moise; nu te abate de la ea nici la dreapta, nici la stânga ca să izbuteşti în tot ce vei face! (losua 1:7)

Dumnezeu cheamă oameni – îi cheamă pe aceia vor fi credincioşi înaintea Sa. Trebuie să aibă loc reforme în biserici. Este mare nevoie acum de reaşezarea în inimile bărbaţilor şi femeilor a vechiului respect faţă de Cele Zece Porunci. Prin ascultarea de aceste porunci va fi sfinţită natura umană, pentru ca rezultatele scepticismului să nu se întărească, ci ca temelia credinţei noastre să devină cunoscută şi toate preceptele Legii sfinte ale lui Dumnezeu să fie puse în aplicare. Trebuie trezit simţul răspunderii individuale. Oamenii trebuie să-şi aducă aminte că, pentru a fi socotiţi oameni de Domnul, purtarea lor trebuie să fie dreaptă, curată şi onestă. (Manuscript 24, 1891)

Bărbaţii şi femeile se pot feri de ocara pe care sunt chemaţi să o poarte pentru Hristos, pot face faptele fiilor nelegiuirii, dar în acest caz vor primi răsplata celor ce fac răul. Ei pot urca în locuri de cinste, pot ocupa poziţii înalte în lumea literară şi se pot opune adevărului de origine cerească cu aroganţă şi superioritate, dar, în final, vor pierde totul.

Fericirea şi salvarea noastră depind de însuşirea pâinii vieţii, adică de ascultarea de cuvintele lui Hristos şi de împlinirea faptelor Sale, de avansarea neprihănirii şi de restrângerea nelegiuirii. Nimic nu poate da atâta încredere în sine, atât curaj, atâta dezvoltare a talentelor şi iscusinţei cum dă preţuirea reală a cerinţelor Legii lui Dumnezeu… Iubirea pentru Isus Hristos ne duce la ascultarea de poruncile lui Dumnezeu, care sunt o candelă pentru picioarele noastre şi o lumină pe cărarea noastră, asigurându-ne luminoasa, purificatoarea şi binecuvântata prezenţă a Tatălui şi a Fiului. Cel ascultător poate avea comuniune cu Dumnezeu la fel ca Enoh. (Letter 29,1900)

Ellen White
Ellen White
Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor