Să studiem Scriptura

Si tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învăţătura noastră, pentru ca, prin răbdarea şi prin mângâierea pe care o dau Scripturile, să avem nădejde. (Romani 15:4)

Această Carte sfântă a rezistat asalturilor lui Satana, care s-a unit cu oamenii răi pentru a învălui în nori şi întuneric tot ce are caracter divin. Dar Dumnezeu a păstrat-o, prin puterea Sa miraculoasă, în forma ei de acum – ca să fie pentru familia umană o hartă sau un ghid al drumului spre ceruri. (…) Acest Cuvânt este ghidul locuitorilor lumii căzute, dăruit lor, pentru ca, studiindu-L şi ascultând de îndrumările Lui, niciun suflet să nu rătăcească. (Manuscript 16, 1888)

N-a fost niciodată un timp mai important ca acum când urmaşii lui Hristos să studieze Biblia. Influenţe amăgitoare sunt pretutindeni şi este esenţial să te consulţi cu Isus, cel mai bun prieten al tău. David declară: „Strâng Cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta!” (Psalmii 119:11). Cât de mulţi sunt amăgiţi la păcat, pentru că n-au reuşit, prin studierea cu rugăciune a Cuvântului lui Dumnezeu, să-şi dea seama de grozăvia păcatului şi să afle cum pot să-i reziste neclintit! Când vine ispita asupra lor, ei par nepregătiţi şi în necunoştinţă de înşelăciunile vrăjmaşului. Noi trăim în timpuri primejdioase şi, pe măsură ce ne apropiem de încheierea istoriei acestui pământ, nu va fi nicio siguranţă pentru aceia care nu se familiarizează cu Cuvântul lui Dumnezeu. Tot ce poate fi scuturat va fi scuturat. (…) Copiii lui Dumnezeu au ajuns în porţiunea cea mai critică a pelerinajului lor, pentru că pretutindeni stau întinse plase şi capcane ale vrăjmaşului. Şi totuşi, prin călăuzirea Domnului, prin lucrurile clar descoperite în Cuvântul Său, noi putem umbla în siguranţă, fără să ne poticnim. (…) O voce din ceruri ni se adresează în paginile ei. (Youth’s Instructor, 18 mai 1893)

Ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu este unica noastră apărare de relele care grăbesc distrugerea lumii. (Îndrumarea copilului, p. 556)

Ellen White
Ellen White
Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor