O moștenire mai bună

… O moştenire nestricâcioasă neîntinată şi care nu se poate veşteji, păstrată în ceruri pentru voi! (1 Petru 1:4)

Cererile noastre adresate lui Dumnezeu nu trebuie să pornească din inimi pline de aspiraţii egoiste. Dumnezeu ne îndeamnă să alegem acele daruri care vor contribui la slava Sa. El doreşte ca noi să alegem ce este ceresc, nu ce este pământesc. El deschide larg în faţa noastră posibilităţile şi avantajele unei relaţii cu Cerul, ne încurajează în înaltele noastre idealuri şi ne oferă siguranţa pentru comoara noastră cea mai aleasă. Când bunurile pământeşti îi sunt luate, cel credincios se va bucura de comoara lui cerească, bogăţii ce nu pot fi pierdute în niciun dezastru pământesc. (Review and Herald, 16 august 1898)

Cât de trist este că oamenii se întorc de la moştenirea lor veşnică şi trăiesc pentru satisfacerea mândriei, a egoismului şi a unei manifestări exterioare şi, prin supunerea sub conducerea lui Satana, pierd binecuvântarea pe care ar fi putut s-o aibă atât aici, în aceasta viaţă, precum şi în viaţa veşnică. Ei pot să intre în palatele cerului şi să se asocieze în termeni de libertate şi egalitate, cu Hristos şi cu îngerii cerului, cu prinţii lui Dumnezeu, şi totuşi, oricât de incredibil ar părea, ei întorc spatele atracţiei cereşti.

Satana se luptă pentru sufletele oamenilor. (…) El nu doreşte ca ei să aibă viziunea slavei viitoare, a gloriei veşnice pregătite pentru cei care vor moşteni cerul, sau să aibă experienţa pe care o dă o pregustare a fericirii cerului. (…) Aceia care îl primesc pe Hristos ca Mântuitor personal au făgăduinţa vieţii de acum, dar şi a aceleia care va veni. (…) Cel mai umil ucenic al Domnului Hristos poate deveni un locuitor al cerului, un moştenitor al lui Dumnezeu, al unei moşteniri nestricăcioase care nu se pierde şi nici nu trece. O, dacă fiecare ar alege darul ceresc, devenind astfel un moştenitor al lui Dumnezeu, al acelei moşteniri al cărei titlu de proprietate este asigurat faţă de orice distrugător, într-o lume fără sfârşit! O, nu alegeţi lumea de acum! (Principiile fundamentale ale educaţiei creştine, p. 234-235)

Ellen White
Ellen White
Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor