Noi facem totul în numele lui Isus

Şi orice faceţi, cu cuvântul sau cu fapta, să faceţi totul in Numele Domnului Isus şi mulţumiţi, prin El, lui Dumnezeu Tatăl. (Coloseni 3:17)

Domnul cere ca fiecare instrument omenesc să facă tot ce poate mai bine, iar aceia care fac tot ce pot mai bine vor avea cea mai mare satisfacţie personală şi vor aduce cea mai mare satisfacţie acelora care sunt interesaţi de ei. Tinerii trebuie să înţeleagă că au nevoie de o profundă experienţă în lucrurile lui Dumnezeu. Numai o lucrare superficială nu le va fi de niciun folos. Aveţi nevoie să aduceţi lumina Cuvântului lui Dumnezeu în inima voastră, ca s-o puteţi cerceta cu candela aprinsă. (…)

Când vă strângeţi laolaltă, puteţi fi un ajutor şi o binecuvântare unul pentru celălalt dacă vă supuneţi unei influenţe divine, dar sunt şi unii care au mari defecte ce au ajuns să pună stăpânire asupra lor şi, dacă nu biruiesc, îl vor alunga pe Duhul lui Dumnezeu din inimile lor. (…) Religia Bibliei nu este o influenţă printre multe altele, ci ea trebuie să aibă autoritate supremă, dominând şi controlând orice altă influenţă. Religia Bibliei trebuie să exercite controlul asupra vieţii şi comportamentului. Ea nu trebuie sa fie ca o pată de culoare dată cu pensula ici-colo pe o pânză, ci influenţa ei trebuie să umple întreaga viaţă, ca şi când pânza ar fi fost înmuiata în vopsea până când fiecare fir a fost vopsit, o vopsea intensă durabilă, care nu se decolorează. Domnul vă va da înţelegere în toate adevărurile practice ale Bibliei, pe măsură ce le aduceţi în practica vieţii voastre. Principiile adevărului trebuie să fie aduse în experienţa practică a problemelor de fiecare zi. (Youth’s Instructor, 30 mai 1895)

Chiar şi în datoriile cele mai mici ale vieţii obişnuite, noi trebuie să creştem mereu în har, să ne asigurăm că avem motive înalte şi sfinte, puternice, pentru că pornesc de la Unul care Şi-a dat viaţa ca noi să fim îndemnaţi să avem succes deplin în formarea caracterului creştin. (Sfaturi pentru părinţi, educatori şi elevi, p. 490)

Ori de câte ori este la lucru, religia lui Hristos va face lumină şi va îndulci fiecare detaliu al vieţii mai mult decât orice bucurie pământească şi mai presus decât orice pace lumească. (Letter2,1892)

Ellen White
Ellen White
Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor