Să păstrăm în bună stare mașinăria vie

Preaiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ţi meargă bine şi sănătatea ta să sporească tot aşa cum sporeşte sufletul tău. (3 Ioan 2)

Folosirea corectă a corpului nostru este cea mai valoroasă lecţie pe care o putem învăţa. Noi nu trebuie să lucrăm doar cu creierul şi atât sau să facem doar exerciţii fizice şi atât; noi trebuie să folosim cel mai bine diferitele părţi care compun maşinăria umană – creierul, oasele, muşchii, capul şi mintea. (Youth’s Instructor, 31 martie 1898)

Folosirea corectă a fiinţei noastre cuprinde întreg circuitul obligaţiilor care ne revin faţă de Dumnezeu şi faţă de lume. Apoi, trebuie să folosim puterile fizice în mod proporţional cu puterile intelectuale. Calitatea fiecărei fapte este determinată de motivele care au stat la baza ei, iar dacă motivele nu sunt înalte, curate şi neegoiste, mintea şi caracterul nu vor ajunge niciodată echilibrate. (…)

Voi sunteţi ai Domnului pentru că El v-a creat. Voi sunteţi ai Lui prin răscumpărare, pentru că El Şi-a dat viaţa pentru vol. (…) Păstraţi consecvent fiecare părticică a maşinăriei vii, ca s-o folosiţi pentru Dumnezeu. Păstraţi-o pentru El. Sănătatea voastră depinde de corecta folosire a corpului vostru. Nu folosiţi greşit nicio parte din puterile fizice, mintale sau morale, care v-au fost date de Dumnezeu. Toate obiceiurile voastre trebuie să fie aduse sub controlul minţii, iar aceasta, la rândul ei, să fie pusă sub controlul lui Dumnezeu.

Dacă vor să crească până la statura deplină a lui Isus Hristos, tinerii trebuie să se comporte în mod inteligent cu ei înşişi. (…) Obiceiurile nesănătoase de orice fel – culcarea la ore târzii noaptea, rămânerea până târziu dimineaţa în pat sau obiceiul de a mânca repede – trebuie să fie biruite. Mestecaţi bine. Să nu existe mâncat în grabă. Camera să fie bine aerisită zi şi noapte şi să se facă o muncă fizică folositoare. (…) Prin folosirea cuvenită a puterilor noastre la deplina lor capacitate şi în modul cel mai util, păstrând sănătos fiecare organ al corpului, astfel ca mintea, tendoanele şi muşchii să lucreze în mod armonios, putem face cea mai valoroasă lucrare pentru Dumnezeu. (Youth’s Instructor, 7 aprilie 1898)

Ellen White
Ellen White
Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor