Un tovarăș de viață care Îl iubește pe Dumnezeu

Merg oare doi oameni împreună fără să fie învoiţi? (Amos 3:3)

Domnul nu S-a schimbat. (…) El este drept, milostiv, îndurător şi credincios în îndeplinirea Cuvântului Său, atât în făgăduinţele făcute, cât şi în ameninţări. Unul dintre cele mai mari pericole de care este ameninţat poporul lui Dumnezeu de astăzi este acela al asocierii cu cei netemători de Dumnezeu, în mod deosebit în unirea în căsătorie cu cei necredincioşi, in cazul multora, iubirea pentru om eclipsează iubirea pentru Dumnezeu. Ei fac primul pas spre apostazie, aventurându-se să nesocotească porunca expresă a lui Dumnezeu şi, prea adesea, urmarea este apostazia totală. S-a dovedit întotdeauna că este periculos ca oamenii să-şi împlinească voia lor, în opoziţie cu cerinţele lui Dumnezeu. Şi, cu toate acestea, este o lecţie greu de învăţat că Dumnezeu ştie ce spune. Ca o regulă, aceia care îşi aleg prieteni şi tovarăşi dintre cei care îl resping pe Hristos şi calcă în picioare Legea lui Dumnezeu devin, în cele din urmă, la fel ca ei în gândire şi în spirit. (Signs of the Times, 19 mai 1881)

Dacă vrem să ajungem la cea mai înaltă desăvârşire morală şi să aţin gem desăvârşirea caracterului religios, vom avea un discernământ clar în ce priveşte alegerea prietenilor şi a unui tovarăş de viaţă. (…)

Mulţi dintre cei care au avut un start minunat şi promiţător în viaţă, ca o dimineaţă însorită, asemănându-se, în sfera lor limitată, cu Solomon în situaţia lui înaltă, printr-un pas greşit şi irevocabil în problemele de căsătorie şi-au pierdut sufletele şi i-au tras şi pe alţii în ruină odată cu ei. (…) Prieteni frivoli, fără principii morale profunde, au condus spre deşertăciune, plăceri corupte şi vicii vădite inimile acelora care au fost cândva nobili şi cinstiţi. (Review and Herald, mai 1878)

Trebuie să simţim întotdeauna un viu interes pentru salvarea celui nepocăit şi să manifestăm faţă de el un spirit de bunătate şi amabilitate, dar, pentru siguranţa noastră, putem să-i alegem ca prieteni numai pe aceia care sunt prieteni cu Dumnezeu. (Signs of the Times, 19 mai 1881)

Ellen White
Ellen White
Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor