În câștigarea de suflete

El le-a zis: „Veniţi după Mine şi vă voi face pescari de oameni.” (Matei 4:19)

Isus aşteaptă mult de la soldaţii tineri ai armatei Sale, şi hotărârea voastră să fie aceea de a nu-L dezamăgi pe Conducătorul şi Căpitanul vostru. Trebuie să purtaţi armura Lui, să mărşăluiţi sub steagul Lui şi să colaboraţi cu El la înfrângerea duşmanilor Săi şi extinderea împărăţiei Sale. (…) Nu puteţi să trădaţi încrederea sacră ce v-a fost acordată fără să vă puneţi în pericol propriul suflet. Trebuie să fiţi găsiţi credincioşi şi loiali, ascultători de orice poruncă, prezentându-le şi altora cele mai înalte motive de acţiune şi înfăţişându-le atracţiile slujirii lui Hristos. Trebuie să-L lăudaţi pe Acela care v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată. (Youth’s Instructor, 13 octombrie 1892)

Cei ce au simţit iubirea lui Hristos nu pot trândăvi în via Stăpânului. Ei vor găsi ocazii pentru a-i ajuta şi pe alţii pe drumul lor spre Hristos. Împărtăşindu-se din iubirea lui Hristos, ei vor lucra pentru sufletele celor din jurul lor. Fiecare suflet să imite Modelul divin şi să devină misionar în cel mai înalt sens, câştigând suflete pentru Hristos. (Youth’s Instructor, 20 octombrie 1892)

Având în vedere ce a făcut Hristos pentru noi şi ce a suferit El pentru păcătoşi, noi trebuie – dintr-o iubire curată şi dezinteresată pentru suflete – să imităm exemplul Său, sacrificându-ne plăcerile şi comoditatea pentru binele lor. Bucuria pusă înaintea lui Hristos, care L-a susţinut în toate suferinţele Lui, a fost mântuirea bieţilor păcătoşilor. Aceasta trebuie să fie şi bucuria noastră şi stimulentul ambiţiei noastre pentru cauza Stăpânului nostru. Făcând astfel, îi suntem plăcuţi lui Dumnezeu şi ne manifestăm iubirea şi devoţiunea noastră faţă de El în calitate de slujitori ai Lui. El ne-a iubit mai întâi şi nu a refuzat să ni-L dea pe scumpul Său Fiu, ci L-a dăruit de la sânul Său ca să moară astfel încât noi să trăim. Iubirea, adevărata iubire pentru semenii noştri, dovedeşte iubire faţă de Dumnezeu. (General Conference Bulletin, 20 martie 1891)

Cei ce au o legătură vitală cu Hristos o vor manifesta în acţiunile lor. (…) Ei vor câştiga suflete pentru Hristos şi vor aduce snopi în grânarul ceresc. (Youth’s Instructor, 15 decembrie 1892)

Ellen White
Ellen White
Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video