În compasiune

Când a ieşit din corabie, Isus a văzut o gloată mare, I s-a făcut milă de ea şi a vindecat pe cei bolnavi. (Matei 14:14)

Vreau să vă îndrept atenţia spre viaţa lui Hristos, spre compasiunea, umilinţa, iubirea şi inexplicabila Sa blândeţe. Trebuie să imitaţi exemplul Său. Dumnezeu v-a dat viaţă şi toate binecuvântările bogate care o fac plăcută şi, în schimb, cere din partea voastră slujire, recunoştinţă, iubire şi ascultare de legea Sa. Aceste cerinţe sunt de primă importanţă şi nu pot fi nesocotite cu uşurinţă; iar El nu cere nimic de la voi care să nu fie spre fericirea voastră, chiar în această viaţă. (Youth’s Instructor, 30 ianuarie 1884) Maiestatea cerului îşi identifică interesele cu acelea ale omenirii suferinde. Prietenii şi tovarăşii noştri au nevoie de o bunătate sinceră şi de o compasiune delicată. (…) Este imposibil să creştem în Hristos, Capul nostru cel viu, dacă nu punem în practică lecţiile de compasiune şi iubire pe care El ni le-a dat. Este imposibil să reflectăm chipul lui Hristos dacă această iubire, care este de origine cerească, nu este în suflet. Niciunul dintre cei care nu reflectă acest atribut nu va intra pe porţile cetăţii lui Dumnezeu. (Youth’s Instructor, 20 octombrie 1892)

Un act nesfinţit din partea Mântuitorului nostru ar fi întinat modelul, şi El n-ar fi putut să ne fie un exemplu desăvârşit; dar deşi a fost ispitit în toate lucrurile asemenea nouă, nu a avut totuşi nicio pată a păcatului asupra Sa. El îşi proclamă caracterul prin gura profetului, care zice: „«Eu sunt Domnul, care fac milă, judecată şi dreptate pe pământ! Căci în acestea găsesc plăcere Eu», zice Domnul” (leremia 9:24). Toţi cei ce mărturisesc numele lui Hristos trebuie să-şi găsească plăcerea în aceste lucruri şi, în vorbire şi purtare, să demonstreze lumii că imită Modelul. (…) Oricine crede în Hristos trebuie să facă lucrările lui Hristos. Domnul S-a prezentat înaintea lor ca unul care manifestă o bunătate motivată de iubire, judecată şi neprihănire pe pământ, şi acestea sunt roadele aduse de adevăratul creştin. (Youth’s Instructor, 13 octombrie 1892)

Ellen White
Ellen White
Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor