În biruința asupra apetitului

Ispititorul s-a apropiat de El şi l-a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, porunceşte ca pietrele acestea să se facă pâini!” Drept răspuns, Isus i-a zis: „Este scris: «Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.»” (Matei 4:3,4)

Marea încercare a lui Hristos în pustiu, din punctul de vedere al apetitului, a fost aceea de a-i lăsa omului un exemplu de renunţare la sine. Acest post prelungit a avut ca scop să-i convingă pe oameni despre păcătoşenia lucrurilor în care se complac cei ce mărturisesc că sunt creştini. Biruinţa pe care a câştigat-o Hristos în pustiu a avut menirea să-i arate omului păcătoşenia lucrurilor în care el găseşte atâta plăcere. În joc era mântuirea omului, şi urma să fie hotărâtă prin încercarea lui Hristos din pustiu. Dacă Hristos ieşea biruitor în domeniul apetitului, atunci şi omul avea o şansă să biruiască. (…)

Creştinii care înţeleg taina sfinţeniei, care au un simţământ înalt şi sacru al lucrării de ispăşire, care văd în suferinţele lui Hristos din pustiu o biruinţă câştigată pentru ei (…) vor fi foarte mult întăriţi dacă îşi vor compara în mod frecvent şi cu sinceritate viaţa cu adevăratul standard – viaţa lui Hristos. (…) Distracţiile care duc la frivolitate şi uitarea lui Dumnezeu nu sunt confirmate de exemplul lui Hristos, Răscumpărătorul lumii, singurul model sigur pe care trebuie să-L imite omul dacă vrea să biruiască aşa cum a biruit El. (…) Omul are acum un avantaj faţă de Adam în lupta cu Satana; căci el are experienţa de neascultare şi cădere a lui Adam ca un avertisment de a nu urma acest exemplu, dar mai are şi exemplul lui Hristos de biruire a apetitului şi a numeroasele ispite ale lui Satana, precum şi de înfrângere a puternicului vrăjmaş pe toate fronturile şi de câştigare a fiecărei lupte. (Review and Herald, 13 octombrie 1874)

Obiceiurile ce ţin de mâncare şi băutură sunt cel mai greu de biruit, pentru că Satana te leagă bine de carul lui de biruinţă. (Manuscript 20, 1894)

Toţi cei ce se dedică slujirii lui Hristos vor urma exemplul Lui şi vor fi învingători desăvârşiţi. (Manuscript 176, 1898)

Ellen White
Ellen White
Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor