În dezvoltarea fizică

Iar Pruncul creştea şi se întărea; era plin de înţelepciune, şi harul lui Dumnezeu era peste El. (Luca 2:40)

Constituţia fizică a lui Isus şi dezvoltarea Sa spirituală ne sunt prezentate în aceste cuvinte: „Iar Pruncul creştea şi se întărea.” În copilărie şi tinereţe, trebuie acordată atenţie dezvoltării fizice. Părinţii trebuie să-şi instruiască atât de bine copiii în formarea de obiceiuri bune în ce priveşte mâncatul, băutul, îmbrăcămintea şi exerciţiul fizic, încât să fie puse bazele unei sănătăţi de fier pentru restul vieţii. Organismul fizic trebuie îngrijit în mod deosebit pentru ca puterile trupului să nu se pipernicească, ci să se dezvolte la întreaga lor capacitate. Acest lucru îi pune pe copii şi pe tineri Intr-o poziţie favorabilă, astfel încât, dacă adăugăm constituţiei fizice robuste şi o educaţie religioasă adecvată, ei să poată, asemenea lui Hristos, să crească puternici în spirit.

Mulţi pretind că, pentru păstrarea sănătăţii fizice, este necesar să-şi permită distracţii egoiste. Este adevărat că, pentru ca trupul să se dezvolte optim, pentru ca mintea şi corpul să fie înviorate şi revigorate, este necesară o schimbare de activitate; dar acest obiectiv nu se realizează complăcându-ne în distracţii prosteşti şi neglijând astfel îndatoririle zilnice pe care tinerii ar trebui să le îndeplinească. Mintea şi mâinile active ale tinerilor trebuie să fie folosite, dar dacă nu sunt îndreptate spre sarcini utile, care să-i ajute să ajungă o binecuvântare pentru ceilalţi, atunci ele vor fi folosite în lucruri care le vor afecta negativ atât corpul, cât şi mintea. (Youth’s Instructor, 27 iulie 1893)

Muncind, în copilărie şi tinereţe, Isus Şi-a dezvoltat mintea şi corpul. El nu Şi-a folosit puterile fizice cu nepăsare, ci în aşa fel încât ele să rămână sănătoase, ca să poată face cea mai bună lucrare în orice domeniu. (Hristos, Lumina lumii/Viaţa lui Iisus, p. 72)

Viaţa Sa de simplitate naturală a favorizat dezvoltarea unei constituţii fizice robuste şi a unui caracter ferm, neîntinat. (Youth’s Instructor, 1 septembrie 1873)

Atât fizic, cât şi spiritual, El a fost un exemplu a ceea ce a intenţionat Dumnezeu să fie oamenii prin ascultare de legile Sale. (Hristos, Lumina Iumii/Viaţa lui Iisus, p. 50-51)

Ellen White
Ellen White
Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor