În păzirea poruncilor Tatălui Său

Dacă păziţi poruncile Mele, veţi rămâne în dragostea Mea, după cum şi Eu am păzit poruncile Tatălui Meu şi rămân în dragostea Lui. (Ioan 15:10)

Hristos a reprezentat caracterul Dumnezeului cerurilor înaintea oamenilor şi înaintea îngerilor. El a demonstrat că, atunci când depinde în totul de Dumnezeu, oamenii pot să păzească poruncile lui Dumnezeu şi să trăiască şi să ţină legea Sa ca pe ochii din cap. (Mărturii pentru pastori şi slujitorii Evangheliei, p. 226)

Exemplul lui Hristos are autoritate pentru fiecare fiu şi fiică a lui Adam. El a reprezentat legea lui Dumnezeu în viaţa Sa, dându-le oamenilor un exemplu despre ce poate realiza în natura umană păzirea fiecărui precept. El este exemplul nostru, şi fiecărui om înzestrat cu raţiune i se cere să păşească pe urmele Sale; căci viaţa Lui este un model desăvârşit pentru toată omenirea. Hristos este standardul desăvârşit al acelui caracter pe care fiecare îl poate atinge. (…)

Cum a trăit Răscumpărătorul lumii? Nu ca să-Şi placă Sieşi, ci ca să îi aducă slavă lui Dumnezeu îndeplinind lucrarea Lui de a ridica omul căzut care fusese creat după chipul lui Dumnezeu. Prin învăţătură şi exemplu, El i-a învăţat pe oameni calea neprihănirii, reprezentând caracterul lui Dumnezeu şi oferind lumii un standard desăvârşit de excelenţă morală în natura umană. Cele două mari precepte ale legii trebuie să reglementeze purtarea tuturor oamenilor. Aceasta a fost lecţia pe care Hristos ne-a dat-o atât prin cuvânt, cât şi prin exemplu. El le spunea oamenilor: „Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta (…) şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi” (Luca 10:27). Domnul Dumnezeul cerului cere din partea inteligenţelor omeneşti iubire supremă şi închinare. (Youth’s Instructor, 18 octombrie 1894)

Omul să-şi compare viaţa cu viaţa lui Hristos. (…) Să imite exemplul Aceluia care a ilustrat în viaţa Sa legea lui Iehova şi care a zis: „Am păzit poruncile Tatălui Meu.” Cei ce îl urmează pe Hristos vor privi continuu la legea desăvârşită a libertăţii şi, prin harul care le-a fost dat de Hristos, îşi vor modela caracterul după cerinţele divine. (Loc. cit.)

Ellen White
Ellen White
Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor