În studiul Scripturii

Şi a început de la Moise şi de la toţi prorocii şi le-a tâlcuit, în toate Scripturile, ce era cu privire la El. (Luca 24:27)

După ce losif şi Maria L-au căutat timp de trei zile, L-au găsit pe Isus în curtea templului, în mijlocul învăţătorilor, ascultându-i, dar şi punându-le întrebări. Şi toţi cei ce îl auzeau erau uimiţi de înţelegerea şi răspunsurile Sale. El punea întrebări cu o graţie care i-a fermecat pe aceşti oameni învăţaţi. (…) Mama Sa nu a putut decât să remarce cuvintele Lui, spiritul Lui, precum şi dispoziţia Lui de a asculta de toate cerinţele ei.

Nu este corect să spunem, aşa cum au spus mulţi scriitori, că Hristos a fost ca orice alt copil. El nu a fost la fel ca alţi copii. Mulţi copii sunt îndrumaţi şi dirijaţi greşit; dar losif şi, în mod deosebit, Maria au păstrat permanent în minte amintirea paternităţii divine a copilului lor. Isus a fost educat în armonie cu caracterul sacru al misiunii Sale. Înclinaţia Sa spre ceea ce este drept a fost o satisfacţie permanentă pentru părinţii Săi. (Youth’s Instructor, 8 septembrie 1898)

Cunoaşterea Sa profundă a Scripturii ne arată cu câtă sârguinţă au fost dedicaţi studiului Cuvântului lui Dumnezeu primii Săi ani din viaţă. (Hristos, Lumina lumii/Viaţa lui Iisus, p. 70)

Hristos a deschis Scripturile pentru ucenicii Săi, începând de la Moise şi de la profeţi, şi le-a tâlcuit în toate Scripturile ce era cu privire la El, totodată explicându-le profeţiile. (Mărturii, vol. 4, p. 401)

El a indicat întotdeauna Scripturile ca o autoritate indiscutabilă, şi noi ar trebui să facem la fel. (Parabolele Domnului Hristos, p. 39)

Fiecare copil poate căpăta cunoştinţe aşa cum a făcut-o şi Isus. În timp ce încercăm să Îl cunoaştem pe Tatăl nostru ceresc prin Cuvântul Său, îngerii se vor apropia de noi, minţile ne vor fi întărite, iar caracterele ne vor fi înnobilate şi rafinate. (Hristos, Lumina lumii/Viaţa lui Iisus, p. 70)

Asemenea lui Hristos, şi noi ar trebui să fim în stare să înfruntăm vrăjmaşul în timpul ispitirii printr-un„stă scris”. (Youth’s instructor, 13 iulie 1893)

Ellen White
Ellen White
Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor