Răscumpărarea, prin bogățiile harului lui Dumnezeu

În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţiile harului Său, pe care l-a răspândit din belşug peste noi prin orice fel de înţelepciune şi de pricepere. (Efeseni 1:7,8)

El (Hristos) a venit (…) ca să ne înalţe şi să ne înnobileze puterile mintale, astfel încât eforturile noastre în această viaţă să nu fie canalizate greşit şi pierdute. (…)

Domnul Isus Hristos a venit ca să-l întărească pe orice căutător zelos al adevărului. A venit ca să ni-L descopere pe Tatăl. Nu a lăsat nimic să-l abată mintea de la marea lucrare de restaurare a imaginii morale a lui Dumnezeu în om. Iar noi trebuie să vedem că lucrarea mare şi importantă ce se cere de la noi este să primim asemănarea divină, să ne pregătim un caracter pentru viaţa viitoare. Trebuie să ne însuşim adevărurile cereşti astfel încât să le folosim în aspectele practice ale vieţii. Şi trebuie să luăm cu noi comoara cunoaşterii care ne pregăteşte pentru viaţa ce se măsoară cu viaţa lui Dumnezeu.

Cunoaşterea lui Dumnezeu este înaltă cât cerul şi largă cât pământul întreg. (…) Numai cei ce citesc Scriptura având conştiinţa faptului că ea este vocea lui Dumnezeu care le vorbeşte sunt adevăraţi învăţăcei. Ei tremură în faţa Cuvântului lui Dumnezeu; căci pentru ei este o realitate vie. Îl studiază, sapă adânc după comoara ascunsă. Îşi deschid înţelegerea şi inima pentru a primi şi se roagă pentru harul ceresc, se roagă să se poată pregăti pentru viaţa veşnică viitoare. Când torţa cerească este aşezată în mâna sa, omul îşi vede fragilitatea, infirmitatea şi situaţia disperată în care se află atunci când caută neprihănirea în sine însuşi. El vede că în el însuşi nu este nimic care să-l recomande înaintea lui Dumnezeu. Se roagă ca Duhul Sfânt, reprezentantul lui Hristos, să-i fie întotdeauna călăuză, să-l conducă în tot adevărul. (…) Adevărata educaţie constă în toate acele cunoştinţe dobândite în această viaţă de probă care ne fac apţi să stăm în compania sfinţilor în lumină. Ea ne aduce binecuvântări nouă şi altora în această viaţă şi ne va asigura viaţa veşnică viitoare, cu toate bogăţiile ei nepieritoare. (Youth’s Instructor, 27 octombrie 1898)

Hristos are o vistierie plină de daruri preţioase pentru fiecare suflet. (Manuscript 50, 1893)

Ellen White
Ellen White
Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor